Voorstel tot overhevelen van personeel naar Werk in Uitvoering geeft discussie in het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie

GEMEENTE PEKELA – In het Dagelijks Bestuur (DB) van De Kompanjie van dinsdag 21 november 2017 waren de DB leden van de gemeente Veendam principieel tegen het voorstel, om als gevolg van het rapport ‘Met vereende kracht doorpakken’, 2,5 fte van De Kompanjie over te hevelen naar Werk in Uitvoering. De gemeente Pekela en Veendam […]