Partij voor de Dieren wil provinciale financiering voor wolvenvoorlichting en preventiemaatregelen dierhouders

GRONINGEN – Bij de behandeling van de provinciale begroting, vandaag in Provinciale Staten, pleit de Partij voor de Dieren voor een provinciale bijdrage om de terugkeer van de wolf in goede banen te leiden. De partij vraagt het College om een bedrag vrij te maken voor het aanstellen van een wolvenvoorlichter. Deze persoon kan voorlichting […]