Voorwaarden, auteursrecht & licenties

© 2020 RTV Westerwolde. Alle rechten voorbehouden.

Deze website en haar inhoud zijn integraal het exclusieve eigendom van RTV Westerwolde, gevestigd te Vlagtwedde

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op het intellectuele eigendom en auteursrecht. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay-out, logo’s, software en overig materiaal) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in het geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mede te delen aan het publiek.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van RTV Westerwolde of haar dochter website Westerwolde Actueel.

Wij treden altijd op tegen inbreuk op het auteursrecht en intellectuele eigendom van de rechthebbenden.

Linken en verwijzen naar pagina’s van RTV Westerwolde op internet is in beginsel toegestaan. RTV Westerwolde stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld.

Gebruik van de hoofdlijnen van de nieuwsberichten ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feeds.

Tegen een vergoeding is het eventueel mogelijk om licenties te verkrijgen voor gebruik van teksten, beelden, lay-out, logo’s, software en overig materiaal.
De aanvraag kan per e-mail worden gedaan en dient vergezeld te gaan van een omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik.

U kunt het verzoeken sturen aan redactie@westerwoldeactueel.nl waarna wij u verzoek beoordelen en de vergoeding & voorwaarden voor het eventueel verstrekken van een licentie door de eigenaar van het beeldmateriaal aan u wordt medegedeeld.

Bij overname van enige inhoud zonder toestemming gelden de volgende tarieven:

  • Foto’s: €250,00 per foto per openbaarmaking/per jaar.
  • Videobeelden: €500,00 per fragment van maximaal 20 sec/openbaarmaking en/of uitzending.