Voorwaarden

© 2018 Radio Westerwolde. Alle rechten voorbehouden.

Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Radio Westerwolde, gevestigd te Vlagtwedde

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software en overig materiaal) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Radio Westerwolde of haar dochter website Westerwolde Actueel.

Linken en verwijzen naar pagina’s van Radio Westerwolde op internet is in beginsel toegestaan. Radio Westerwolde stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld.

Gebruik van de hoofdlijnen van de nieuwsberichten ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feeds.

Deelname aan acties

 • De organisator van deze wedstrijd is Radio Westerwolde, gevestigd te Vlagtwedde.
 • Deelname is kostenloos en zonder verdere verplichtingen. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden.
  Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Radio Westerwolde behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
 • Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van Radio Westerwolde en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname
 • Enkel prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door Radio Westerwolde bepaald. De winnaar zal door Radio Westerwolde worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail, Facebook of een bericht via westerwoldeactueel.nl.
  De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Radio Westerwolde zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Radio Westerwolde is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
 • De looptijd van een actie op Radiowesterwolde.nl en/of Westerwoldeactueel.nl wordt bekend gemaakt in de categorie Radio, in een artikel over de desbetreffende winactie.
 • Radio Westerwolde is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.
 • Spel uitslagen van Radio Westerwolde zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Radio Westerwolde behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 • Radio Westerwolde behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Radio Westerwolde behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.

AVG Privacy-beleid RTV Westerwolde

Stichting Lokale Omroep Westerwolde verplicht zich ertoe de online privacy van “klanten/Website bezoekers” te respecteren. Stichting Lokale Omroep Westerwolde erkent de noodzaak om de bedrijfsmatige en persoonlijke identiteitsgegevens (“persoonlijke gegevens”) die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren, overeenkomstig de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Definitie
Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee een (rechts)persoon kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en een achternaam, een woon- en/of vestigingsadres of een ander fysiek adres, een e-mailadres of andere contactgegevens, zowel bedrijfsmatig als privé.

Als u via de website persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, kan Stichting Lokale Omroep Westerwolde die gegevens doorgeven, binnen Stichting Lokale Omroep Westerwolde of aan serviceproviders buiten Stichting Lokale Omroep Westerwolde.

Cookies en andere traceertechnieken
De webpagina’s van Stichting Lokale Omroep Westerwolde werken met “cookies” of andere traceertechnieken. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de activiteit op de website. Cookies en andere technieken kunnen dienen om eerder doorgegeven persoonlijke gegevens op te halen. In de meeste browsers heeft u controle over cookies en kunt u ze al dan niet accepteren en verwijderen.

In de meeste browsers heeft u de mogelijkheid om een waarschuwing te laten verschijnen als u een cookie ontvangt of kunt u ervoor kiezen om cookies met uw browser te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te wissen of te blokkeren, u uw originele gebruiker-ID en wachtwoord opnieuw moet invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website.

Met traceertechnieken kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd: namen van Internetdomeinen en hostnamen, IP-adressen (Internet Protocol), door u gebruikte browsersoftware en besturingssysteem, klikpatronen en datums en tijdstippen waarop u onze site heeft bezocht.

Met behulp van cookies en andere traceertechnieken kunnen wij onze website en uw waardering daarvoor verbeteren. Ook kunnen we trends vaststellen en statistische analyses uitvoeren op basis van gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten.
Stichting Lokale Omroep Westerwolde houdt zich aan de volgende principes om uw privacy veilig te stellen:

Beveiliging
Waar uw persoonlijke gegevens binnen Stichting Lokale Omroep Westerwolde of uit naam van Stichting Lokale Omroep Westerwolde ook worden bewaard, Stichting Lokale Omroep Westerwolde streeft ernaar alle redelijke en adequate stappen te ondernemen die nodig zijn om de persoonlijke gegevens die u aan ons heeft toevertrouwd te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking.

Toegang/correctheid
Wanneer u uw persoonlijke gegevens wel ons doorgeeft, wenst Stichting Lokale Omroep Westerwolde er zeker van te zijn dat deze correct zijn. Als uw persoonlijke gegevens via Internet worden vastgelegd, biedt Stichting Lokale Omroep Westerwolde u ook een manier om met ons in contact te treden als u deze gegevens wilt bijwerken of aanpassen. Wij zullen binnen redelijke grenzen alles in het werk stellen om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren in de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

Services van derden
Op Westerwoldeactueel.nl, Paspuzzelrit.nl, Radiowesterwolde.nl en Westerwoldeinactie.nl worden in opdracht van Stichting Lokale Omroep Westerwolde bepaalde services geleverd door derden. Stichting Lokale Omroep Westerwolde kan informatie, met inbegrip van persoonlijke gegevens, die door Stichting Lokale Omroep Westerwolde via Internet is verzameld doorgeven aan externe serviceproviders die helpen bij het leveren van programma’s, producten, informatie en services. Ook het technisch onderhoud van de website van Stichting Lokale Omroep Westerwolde ( Westerwoldeactueel.nl) is grotendeels in handen van serviceproviders.

Stichting Lokale Omroep Westerwolde neemt binnen redelijke grenzen alle stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze externe serviceproviders zich ertoe verplichten uit naam van Stichting Lokale Omroep Westerwolde de persoonlijke gegevens te beveiligen.

Uw toestemming
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden van ons beleid voor online privacy en met de verwerking door Stichting Lokale Omroep Westerwolde van uw persoonlijke gegevens voor de doelen die hierboven worden genoemd en die op de desbetreffende websites worden vermeld. Als ons beleid voor online privacy verandert, zal Stichting Lokale Omroep Westerwolde binnen redelijke grenzen alle mogelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen onder uw aandacht worden gebracht door alle wijzigingen duidelijk en gedurende een redelijke periode op onze website te publiceren.
Nederland, Mei 2018.