Voorwaarden

© 2017 Radio Westerwolde. Alle rechten voorbehouden.

Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Radio Westerwolde, gevestigd te Vlagtwedde

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software en overig materiaal) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Radio Westerwolde of haar dochter website Westerwolde Actueel.

Linken en verwijzen naar pagina’s van Radio Westerwolde op internet is in beginsel toegestaan. Radio Westerwolde stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld.

Gebruik van de hoofdlijnen van de nieuwsberichten ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feeds.

Deelname aan acties

 • De organisator van deze wedstrijd is Radio Westerwolde, gevestigd te Vlagtwedde.
 • Deelname is kostenloos en zonder verdere verplichtingen. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden.
  Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Radio Westerwolde behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
 • Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van Radio Westerwolde en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname
 • Enkel prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door Radio Westerwolde bepaald. De winnaar zal door Radio Westerwolde worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail, Facebook of een bericht via westerwoldeactueel.nl.
  De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Radio Westerwolde zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Radio Westerwolde is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
 • De looptijd van een actie op Radiowesterwolde.nl en/of Westerwoldeactueel.nl wordt bekend gemaakt in de categorie Radio, in een artikel over de desbetreffende winactie.
 • Radio Westerwolde is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.
 • Spel uitslagen van Radio Westerwolde zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Radio Westerwolde behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 • Radio Westerwolde behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Radio Westerwolde behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.