Groenlinks Westerwolde gaat er weer vol tegenaan

Foto: GroenLinks

WESTERWOLDE – Naar aanleiding van de Raadsvergadering van 22 September 2021een ingezonden artikel van GroenLinks Westerwolde.

Voor het eerst weer met ons allen in een grote zaal… de Meet in Bellingwolde. Goed om iedereen weer “live” te zien.
Tijdens de vergadering zijn er een aantal punten besproken. We lichten er graag een paar toe.
Burgemeester Velema heeft ons bijgepraat over het wel en wee op het COA in Ter Apel. Hierbij werd gesproken over de criminele activiteiten die plaatsvinden. Logisch om dat te benoemen, maar René maakte hier wel volledig terecht de opmerking dat we ook moeten kijken naar de positieve kant van het verhaal. Ontzettend enthousiaste asielzoekers zorgden ervoor dat eenieder een schoon winkelmandje of kar mee kon nemen tijdens hun bezoek aan winkels in Ter Apel. Dit heeft veel goede reacties opgeleverd in Ter Apel. Het is dus niet alleen maar kommer en kwel, er zijn gelukkig ook mooie voorbeelden te noemen!

Aan het eind van de vergadering waren er een tweetal moties. De motie “Bloedserieus” werd ingediend door de PvdA en daar hebben we vóór gestemd. Deze motie ging over het gratis verstrekken van producten voor de menstruatie bij vrouwen en meisjes. Uiteindelijk is besproken dat er door middel van een subsidie een bedrag geschonken zou moeten worden aan de voedselbank. Tot zover zijn we het daar helemaal mee eens. Toch moeten we daar wel een kanttekening bij maken.
Nu zijn we telkens bezig met een klein facet van armoede op te lossen. Je zou ook gratis tandpasta, shampoo, deodorant moeten aanbieden met dezelfde argumentatie behalve dat het mannen én vrouwen aangaat. En natuurlijk andere zaken die duur zijn en geen luxe. Zo kom je terecht in een systeem van nogal willekeurige hulp terwijl het probleem bij de wortel moet worden aangepakt: structurele armoedebestrijding! Door structurele lasten laag te houden (bijvoorbeeld afschaffen van verhuurdersheffing en laag houden van energiebelasting voor particulieren) geef je ook de minima financiële ruimte die hard nodig is. Al het andere is (goedbedoelde) symptoombestrijding!
Nog beter: een basisinkomen voor iedereen.

Ook werd er een sympathieke motie ingediend voor goedkope huurwoningen en het bouwen van tijdelijke woningen. Deze tijdelijke woningen vinden wij geen goed idee. De wethouder verzekerde ons dat er 86 huizen bijgebouwd gaan worden door Acantus en dat ze druk zijn met oplossingen. Ook werd er gesproken over woningen voor statushouders… hadden wij daar al niet de Grenshof voor geopperd? Precies. We hebben de motie niet gesteund. Niet omdat wij niet willen dat er gebouwd gaat worden, maar omdat er al druk aan gewerkt wordt. Als we het gaan hebben over de nieuwe woonvisie, is het weer tijd om deze zaken tegen het licht te houden.

Het politieke jaar is weer begonnen! Wij gaan er vol tegenaan!
Fractie GroenLinks Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.