“Samen aan tafel” is weer van start gegaan; het was een feestje

Foto ingezonden door Pieter Huttinga


VEELERVEEN – Na ruim anderhalf jaar, de laatste bijeenkomst was in februari 2020, is vrijdag 25 september jl. “Samen aan tafel” weer begonnen. Dit project, dat wordt georganiseerd door “Wedde dat ’t lukt” heeft als doel om mensen te helpen uit hun sociale isolement te stappen EN om ervoor te zorgen dat er steeds minder mensen in een sociaal isolement terecht komen. Met behulp van het Oranje Fonds, de Rabobank, MFA Ons Noabershoes en vele vrijwilligers, kunnen gasten en vrienden aan tafel dan heerlijk komen genieten van een uitgebreid driegangendiner.

In een, door vrijwilligers, sfeervol aangeklede grote zaal in MFA Ons Noabers-hoes te Veelerveen kwamen de eerste deelnemers even over vijven al binnen. Glunderend van oor tot oor omdat het eindelijk weer kon. Men had de contacten die er tijdens zo’n gezamenlijk eten ontstaan, erg gemist. Even voor zessen hadden allen die zich hadden aangemeld, een zitplaats gevonden. Dit alles op voldoende afstand. Er werd volop gekeuveld, gelachen en gezwaaid naar elkaar.

Om zes uur opende dorpsondersteuner Marian Beltman de bijeenkomst en heette de ruim 40 aanwezigen hartelijk welkom. Middels het branden van een kaars werd er stil gestaan bij door corona getroffen bekenden. Daarna was het tijd om te beginnen met een door de familie Holtjer bereidde, heerlijke maaltijd, die door een aantal vrijwilligers van Wedde dat ’t lukt werd uitgeserveerd. Er werd volop gesmikkeld, maar ook was er alle tijd om elkaar bij te praten. Velen hadden elkaar gedurende 1,5 jaar niet gezien.

Tegen half acht ging ieder voldaan en uitkijkend naar de volgende editie van Samen aan tafel, weer op huis aan. Een aantal op eigen gelegenheid, anderen werden thuis gebracht door vrijwilligers. Vrijwilligers, de spinnen in het web in onze maatschappij en ook in dit project. Gezamenlijk zorgden zij ook dit keer weer voor een lichtpuntje in het leven van mensen.

Ingezonden door Pieter Huttinga

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.