Financiële situatie Stadskanaal blijft ondanks sluitende begroting kwetsbaar

Foto: Catharina Glazenburg

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal kan dankzij aanvullende middelen van het Rijk voor 2022 een gewijzigde begroting met een positief saldo aanbieden. Maar de financiële situatie blijft kwetsbaar, omdat er geen zekerheid is over structurele rijksbijdragen voor de wettelijke taken die de gemeente uitvoert. De begroting voor 2022 is toch sluitend, evenals de meerjarenraming vanaf 2025, voornamelijk omdat het kabinet de gemeenten tegemoet is gekomen door incidenteel geld beschikbaar te stellen om de tekorten in de jeugdzorg te compenseren. Ook is er geld beschikbaar gekomen via het Gemeentefonds. Wethouder Hamster: “Dat toont het gelijk van de gemeenteraad aan om eind vorig jaar te besluiten om niet verder te bezuinigen. Als het Rijk ons voldoende geld geeft voor het uitvoeren van onze wettelijke taken, dan lukt het ons om financieel gezond te blijven.”

Structureel te weinig geld
De afhankelijkheid van het Rijk is groot en maakt de financiële situatie van de gemeente erg kwetsbaar. Zeker omdat het nog niet duidelijk is wat een nieuw kabinet richting de gemeenten gaat doen. Ongeveer 80 % van de gemeentelijke financiën moet uit bijdragen van het Rijk komen. Het meeste van dit geld is voor de uitvoering van wettelijke taken, zoals de jeugdzorg. De gemeente Stadskanaal heeft daarom diverse keren landelijk aandacht gevraagd voor de financiële situatie van de gemeente, en blijft dat doen, zo lang de benodigde inkomsten niet zeker zijn ook voor de langere termijn.

Uitwerken mogelijkheden
Het college heeft dit jaar door Berenschot de begroting laten onderzoeken. Wethouder Hamster: “Aan de hand van dit onderzoek is het college druk bezig met het uitwerken van de mogelijkheden om financieel gezond te worden. We hebben nauwelijks een financiële buffer en onze vermogenspositie is verzwakt de afgelopen jaren. Ruimte voor nieuwe investeringen is er ook nog niet”. De uitkomsten hiervan geeft het college, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart, mee aan het nieuwe gemeentebestuur.

Preventief toezicht
Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad om niet verder te bezuinigen en een begroting bij de provincie in te dienen met een tekort van 7 miljoen euro. Nog meer bezuinigen zou de afbraak betekenen van sociale en fysieke voorzieningen. Als gevolg van deze beslissing staat de gemeente nu onder preventief toezicht van de provincie. Door de sluitende begroting voor 2022 zou de provincie kunnen besluiten het preventief toezicht met ingang van 1 januari 2022 op te heffen.

De gemeenteraad bespreekt op 8 november de begroting. Daarna wordt deze aan de provincie aangeboden.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.