Tijdelijke quarantainelocatie asielzoekers in Clockstede Nieuwe Pekela

Foto: Catharina Glazenburg

NIEUWE PEKELA – In het pand ‘de Clockstede’ aan de Prunuslaan komt vanaf begin januari een tijdelijke uitwijklocatie, een opvanglocatie voor asielzoekers die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Woningcorporatie Acantus, de eigenaar van het pand, en de gemeente Pekela hebben dit besloten vanwege het tekort aan opvang in de regio. Het pand wordt gebruikt door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de periode van één jaar.

Coronacrisis en opvang

Op dit moment is er een tekort aan opvang voor asielzoekers die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. De speciaal daarvoor ingerichte locatie in Haren wordt al optimaal gebruikt. In de Clockstede worden alleen asielzoekers opgevangen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus en afkomstig zijn van asielzoekerscentra in het noorden van Nederland.

Medewerking uit solidariteit

De gemeente Pekela wil uit solidariteit naar de regio medewerking verlenen aan de noodzakelijke opvanglocatie. Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Het gaat hier om mensen die wij niet aan hun lot kunnen overlaten, zeker niet gezien de coronacrisis. Wel is de opvang tijdelijk én onder een aantal strikte voorwaarden.’’

Voorwaarden
De gemeente heeft een aantal voorwaarden gesteld die door het COA worden nageleefd. Het gaat bijvoorbeeld om de opvang van maximaal 120 personen, personen blijven niet langer dan nodig voor isolatie / quarantaine in de Clockstede en gaan daarna terug naar het asielzoekerscentrum waar zij vandaan komen, en er is controle op dat personen de Clockstede niet verlaten in de isolatie-/quarantaineperiode.

Vraag en antwoord Clockstede Nieuwe Pekela – Tijdelijke uitwijklocatie asielzoekers

Klopt het dat er een azc in Pekela komt?
Het gaat om een tijdelijke uitwijklocatie, een opvanglocatie voor asielzoekers die
(mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.

Per wanneer verblijven daar asielzoekers?
Het COA huurt De Clockstede vanaf begin januari 2022. Dan wordt de locatie klaar gemaakt
voor de ontvangst van de eerste asielzoekers.

Waar komen de bewoners vandaan? Gaat het om statushouders?
Het gaat om asielzoekers uit diverse plekken van de wereld, die verblijven in
asielzoekerscentra in de drie noordelijke provincies (Groningen, Drenthe en Friesland).
Deze mensen kunnen zich in alle fasen van de asielprocedure bevinden, dus het kan gaan
om mensen die zich net hebben aangemeld als asielzoeker, maar ook om statushouders.

Hoeveel personen verblijven daar?
Er mogen maximaal 120 personen verblijven. Het daadwerkelijke aantal is wisselend en
afhankelijk van het aantal (mogelijke) coronabesmettingen. Het kan zijn dat er een
periode weinig personen verblijven, maar het kan ook zijn dat het maximaal bezet is.

Hoelang worden bewoners daar opgevangen?
(Mogelijk) besmette asielzoekers verblijven daar alleen de isolatie-/quarantaineperiode.
Dat is geheel afhankelijk van het verloop van de ziekte (als iemand daadwerkelijk besmet
geraakt is), of van de omstandigheden (als iemand in quarantaine is). In theorie duurt de
quarantaineperiode maximaal 10 dagen. Maar als in die periode een gezinslid alsnog
besmet blijkt te zijn, dan gaat kan de periode worden verlengd. De GGD
(Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) bepaalt, in afstemming met GZA
(GezondheidsZorg Asielzoekers), wanneer iemands isolatie- of quarantaineperiode is
afgelopen.

Vervolgantwoord: Als de GGD, in overleg met de GZA, bepaald heeft dat iemand genezen
is, of dat de quarantaineperiode is afgelopen, dan gaat diegene terug naar een van de
reguliere asielzoekerscentra. Mocht iemand te ziek zijn om in de uitwijklocatie te kunnen
blijven, dan regelt de GZA dat de bewoner naar een medische faciliteit kan. In de praktijk
komt dit heel weinig voor.

Hoelang wordt deze locatie gebruikt voor het COA?
Maximaal 1 jaar.

Waarom een locatie in Pekela?
Op dit moment is er een tekort aan opvang voor asielzoekers die (mogelijk) besmet zijn
met het coronavirus. De speciaal daarvoor ingerichte locatie in Haren wordt al optimaal
gebruikt. Uit solidariteit naar de regio verlenen wij medewerking aan de noodzakelijke
opvanglocatie.

Wat gebeurt er met de huidige bewoners? Regelen jullie daar een vervangende
woonruimte voor?
De huidige bewoners wonen hier via Ad Hoc leegstandbeheer. De bewoners weten dat het
gebruik altijd tijdelijk is en zijn inmiddels geïnformeerd dat er een andere, tijdelijke
huurder is.

Mogen (mogelijk) besmette bewoners de locatie verlaten?
De bewoners mogen het terrein van de opvanglocatie niet verlaten. De bewoners krijgen
voorlichting over wat van hen verwacht wordt en worden begeleid door COA-medewerkers.
Ook zijn er medewerkers van de GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers – de doktersdienst
voor asielzoekers) aanwezig en is er nauwe afstemming met de GGD. Het terrein is
gedeeltelijk afgesloten met hekken en er is dag en nacht beveiliging.
Mocht iemand aangeven de locatie te willen verlaten, dan wordt hij/zij daar op
aangesproken. Het COA is geen justitiële instelling en heeft niet de bevoegdheid om
mensen tegen hun wil vast te houden. De ervaring is, dat het overgrote deel van de
tijdelijke bewoners zich goed aan de afspraken houdt.

Wat als men toch de locatie verlaat binnen de quarantaineperiode?
Mocht iemand aangeven de locatie te willen verlaten, dan wordt hij/zij daar op
aangesproken. Mocht iemand zich onverhoopt toch buiten de locatie begeven, dan schakelt
het COA de politie in. Samen wordt dan gezorgd dat de persoon terugkeert naar de
uitwijklocatie. Het COA is het eerste aanspreekpunt. De burgemeester is uiteindelijk
verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

Hoe verloopt het in- en uitstroomproces? Wie is verantwoordelijk?
Als op een opvanglocatie in één van de noordelijke provincies (Groningen, Drenthe en
Friesland) een bewoner besmet blijkt te zijn met het coronavirus, wordt gekeken of hij/zij
op de eigen locatie in isolatie kan verblijven. Eventuele familieleden en/of huisgenoten
die mogelijk besmet zijn, worden n quarantaine geplaatst. Lukt dat niet, dan kunnen
(mogelijk) besmette asielzoekers tijdelijk terecht in een uitwijklocatie. Zij gaan met
speciaal vervoer van de eigen locatie naar de uitwijklocatie. Het COA is hiervoor
verantwoordelijk.

Er is momenteel woningnood. Waarom kiezen jullie ervoor om vluchtelingen te
huisvesten? En niet mensen die al jaren op een woning wachten?
Clockstede is een groot pand met een zorgbestemming. Het is daarom niet te (ver)huren
als reguliere woonruimte. Op dit moment is er geen huurder voor dit pand. Wel is het pand
geschikt voor de tijdelijke uitwijklocatie door de indeling van het pand.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.