Omgeving aanmeldcentrum Ter Apel blijft voorlopig veiligheidsrisicogebied

Foto: Catharina Glazenburg

TER APEL – Rond het aanmeldcentrum blijft het cameratoezicht gehandhaafd. Ook blijft het gebied gelden als veiligheidsrisicogebied.

In het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel en in het opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is met regelmaat sprake van een bovengemiddelde instroom en een stagnerende uitstroom van asielzoekers, waardoor het aantal asielzoekers dat maximaal op het terrein mag verblijven wordt overschreden. De sfeer binnen- en buiten het terrein en in het dorp is regelmatig grimmig en gespannen en er vinden incidenten plaats. Hierdoor is regelmatig inzet van de politie of medewerkers toezicht en handhaving van de gemeente nodig.

Sinds de invoering van het veiligheidsrisicogebied in augustus 2022 zijn er meerdere keren wapens in beslag genomen. De politie heeft de mogelijkheid om personen die zich in het gebied ophouden onder voorwaarde preventief te fouilleren.

Er is in het belang van de handhaving van de openbare orde besloten het veiligheidsrisicogebied en het publiek cameratoezicht Ter Apelervenen te verlengen. Dit besluit treedt op 15 januari 2023 in werking en is geldig tot 1 maart 2023. Het cameratoezicht en het veiligheidsrisicogebied moeten bijdragen aan het verhogen van de veiligheid van gebruikers van het gebied en van medewerkers met een publieke functie die er werkzaam zijn.

Bron: Gemeente Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.