Veel genodigden nemen afscheid vanMargriet van Klinken als directeur Museum Klooster Ter Apel

Foto: André Dümmer

TER APEL – Na ruim zeven jaar als directeur bij Museum Klooster Ter Apel werkzaam te zijn geweest, heeft Margriet van Klinken gisteravond afscheid genomen.

Margriet van Klinken was vanaf oktober 2015 directeur van Museum Klooster Ter Apel. Onder haar leiding is er veel tot stand gekomen, zowel intern als extern.

Zo maakte ze, samen met het team, in die zeven jaar 37 tentoonstellingen, werd de collectie aangevuld met vele bijzondere aanwinsten, verschenen er verschillende publicaties en vonden meerdere kunsthistorische, bouwhistorische, historische en archeologische onderzoeken plaats.

Het conventgebouw kreeg een uitgebreide onderhoudsbeurt, er kwam een geheel nieuw klimaatbeheersingssysteem en de interne infrastructuur werd gemoderniseerd.   

Er werden plannen en toekomstvisies gemaakt voor de herinrichting van het conventgebouw en voor de gehele kloosterenclave. En er ontstonden nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel op lokaal, als nationaal, als internationaal niveau. Door te participeren in de educatieve projecten Culturele mobiliteit en Leergemeenschap Cultuureducatie komen er jaarlijks bijna 2.000 leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs naar het museum. Er werd een innovatief bezoekersprogramma ontwikkeld, om de voormalige kloosterenclave virtueel weer zichtbaar te maken. De kloosterenclave zoals deze vijf eeuwen geleden eruitzag is volledig in Virtual Reality teruggebouwd en vervolgens gebruikt als decor voor verhalen die worden verteld door personen uit die tijd die weer tot leven zijn gebracht.

Gisteren nam Margriet afscheid. Het bestuur van de stichting Museum Klooster Ter Apel dankt Margriet voor haar grote inzet van de afgelopen jaren waarin – met vaak beperkte middelen – een solide organisatie werd opgebouwd. Ze vormde de basis onder die organisatie vanuit een hechte groep van gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers. Zij heeft MKTA daarmee slagvaardig door de coronapandemie weten te loodsen. MKTA is haar daarvoor bijzonder erkentelijk. Het bestuur betreurt haar vertrek maar respecteert tegelijkertijd haar beslissing om aan de slag als Teamleider Participatie bij de Stichting Kunst & Cultuur (K&C).

Margriet wordt per 1 maart opgevolgd door Marjan Brouwer uit de stad Groningen. Zij is conservator van het Museum Martena en het Eise Eisinga Planetarium in Franeker.

Foto’s: André Dümmer

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.