Aurora Borealis in Wedde moet alle zorg stoppen

Foto: Jan Glazenburg

WEDDE – Aurora Borealis in Wedde moet de zorg aan al zijn cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking stoppen, voor zover dat niet al is gebeurd. De kwaliteit en de veiligheid van de zorg vertoonden ernstige tekortkomingen. Er was sprake van lichamelijke en geestelijke mishandeling van de cliënten.

Dat staat in een aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan Aurora Borealis.
Op 19 december gaf de inspectie al het bevel de zorg aan twee cliënten onmiddellijk en blijvend te stoppen. Voor de andere cliënten geldt nu de aanwijzing.

Wat was er aan de hand

De inspectie was woensdag 14 december onaangekondigd bij Aurora Borealis. Er woonden toen 10 cliënten met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. De inspectie had ook informatie van de politie over de situatie bij Aurora Borealis. Bovendien kon de inspectie nog niet uitgezonden filmbeelden bekijken van het televisieprogramma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman.

Uit alle informatie bleek dat Aurora Borealis niet aan de normen voor goede en veilige zorg voldeed:

  • Aurora Borealis had niet de kennis en deskundigheid voor de zorg die de cliënten nodig hadden. Er was ook geen gedragsdeskundige bij de zorg betrokken, ondanks de hoge indicaties voor complexe zorg. 
  • De cliënten kregen straffen die neerkwamen op lichamelijke en geestelijke mishandeling. In de rapportage van de inspectie staan situaties die de inspectie zelf heeft geconstateerd of heeft gelezen in informatie van de politie.

Hoe nu verder

Aurora Borealis moet alle zorg stoppen en meewerken aan de overdracht van alle cliënten aan andere zorgaanbieders, als dat nog niet is gebeurd. Dat moet zo snel mogelijk maar uiterlijk op 9 februari. Pas als de inspectie oordeelt dat Aurora Borealis aan alle normen voor goede en veilige zorg voldoet, mag Aurora Borealis weer zorg leveren.

De aanwijzing van de inspectie is op 11 januari gegeven en zou een week later gepubliceerd worden. Maar Aurora Borealis heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid bij de rechter een voorlopige voorziening tegen openbaarmaking van de aanwijzing te vragen. De rechter heeft dat verzoek afgewezen. Daarom publiceert de inspectie pas nu een zakelijke weergave van de aanwijzing en de rapportage die daarbij hoort.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.