Jaarrekening 2022 Ommelander Ziekenhuis: opnieuw positief resultaat

Foto: Anita Meis

SCHEEMDA – Na een positief resultaat in 2021 heeft het Ommelander Ziekenhuis Groningen ook 2022 afgesloten met een positief resultaat. Het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van 2 miljoen. Dit blijkt uit de jaarrekening die vandaag, samen met het jaarverslag, is gepubliceerd.

In 2022 zijn verdere stappen gezet in het verkrijgen van een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Het positieve resultaat is mede bereikt door de nieuwe afspraken met financiers en zorgverzekeraars en door op meerdere fronten te blijven werken aan kostenbesparing en efficiëntie.

Goede en toegankelijke zorg

Bas Wallis de Vries, voorzitter raad van bestuur: “We hebben veel waardering voor de inzet van alle collega’s in het afgelopen jaar. Met wat er is bereikt mogen we als Ommelander Ziekenhuis met recht trots zijn. We blijven nauw samenwerken met het UMCG, het Martini Ziekenhuis en de zorgverzekeraars, om de zorg in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.”

Stevige basis voor 2023

Het eerste trimester van 2022 stond nog in het teken van COVID door de Omikron-variant. Hennie Sanders, lid raad van bestuur: “Het financiële resultaat van 2022 is positief, dit is een prestatie van formaat ondanks de COVID-golf in het voorjaar en de sterk gestegen kosten als gevolg van de Oekraïne-crisis. Door in het afgelopen jaar nog slimmer samen te werken hebben we een stevige basis gelegd voor 2023.”

Het volledige jaarverslag 2022 vindt u hier: https://www.ommelanderziekenhuis.nl/wcm/connect/www/9fdf9cc9-6e07-458b-8fae-7c0cab1e8c37/Jaardocument+Ommelander+Ziekenhuis+Groningen+2022+.pdf?MOD=AJPERES

Over het Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.