Provincie Groningen: ‘Rijk en gemeenten: neem je verantwoordelijkheid!’

Foto: Catharina Glazenburg

TER APEL – Rondom het aanmeldcentrum Ter Apel dreigt opnieuw een crisis, omdat het Rijk en gemeenten in Nederland hun verantwoordelijkheid niet nemen. Dat zeggen de Groninger overheden. De laatste weken verblijven tussen de 2.400 en 2.500 mensen in ‘Ter Apel’, terwijl de absolute bovengrens op 2.000 ligt. Een crisis dreigt als nu niet snel wordt ingegrepen. En de opvang van asielzoekers in Ter Apel wordt onhoudbaar als de opvang van asielzoekers en statushouders niet beter wordt verspreid over het land.


De gemeenten in Groningen en de provincie noemen de situatie, waarin mensen vaak dagenlang in wachtruimtes overnachten ‘onveilig, onhygiënisch en inhumaan’. Hoewel ze vinden dat het Rijk en andere gemeenten in Nederland meer dan aan de beurt zijn, voelen zij zich gedwongen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp te schieten – en daarmee de gemeente Westerwolde terzijde te staan. 

Om die reden gaan de gemeenten Stadskanaal en Groningen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. In Stadskanaal gebeurt dat in twee tenten aan de Manegelaan, waar eerder ook al eens hulp werd geboden aan mensen voor wie geen plek was in het AZC Ter Apel. Het gaat om tijdelijke slaapplaatsen voor 200 mensen. De gemeente informeert vandaag de omwonenden. De gemeente Groningen maakt later deze week bekend waar ze nog eens 100 vluchtelingen onderdak verschaft. 

Dat is besloten aan de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie, die – in opdracht van het Rijk – onder leiding staat van René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. Alle gemeenten in Groningen nemen deel aan dit overleg. ‘We hebben een humanitaire ondergrens, waar wij als overheden in Groningen niet doorheen willen zakken’, zegt René Paas.  ‘Daarom staan wij naast Ter Apel en helpen we, omdat anders onmenselijke toestanden ontstaan. Maar het is ellendig en onverantwoordelijk als de rest van bestuurlijk Nederland het in Ter Apel en Groningen uit de hand laat lopen.’

De deelnemers aan de regietafel vinden dat gemeenten buiten Groningen ook hun verantwoordelijkheid moeten pakken. Nu dat alsmaar niet gebeurt, schieten ze te hulp om een einde te maken aan de dreigende crisissituatie in Ter Apel. Ze doen dat in de wetenschap dat elders in Nederland wel degelijk ruimte bestaat. Zo zijn voorzieningen die zijn ingericht voor vluchtelingen uit Oekraïne niet altijd vol. 

Ook het Rijk levert niet, stelt de provinciale regietafel. Sinds oktober wordt de met het Rijk overeengekomen maximumgrens van 2000 mensen overschreden. De afspraken die de Groninger gemeenten en het Rijk hebben gemaakt in de bestuursovereenkomst in februari 2023 worden tot nu toe ook niet nagekomen. De Groninger bestuurders doen een dringend beroep op het Rijk en de andere Nederlandse gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen.   

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.