Motie: Oproep aanhoudende schrijnende situatie Ter Apeldoor gemeenteraad Stadskanaal unaniem aangenomen

Foto: Catharina Glazenburg

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal kwam vanavond op verzoek van alle raadsfracties bijeen voor een spoeddebat.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Frits van der Heide: “De aanleiding voor het spoeddebat is een initiatief om als raad een dringende oproep te doen aan alle Nederlandse gemeenteraden en bestuurders om verantwoordelijkheid te nemen door ook hun gemeente bij te laten dragen aan humane opvang van asielzoekenden en het Aanmeldcentrum in Ter Apel blijvend te ontlasten.”

In Stadskanaal biedt de gemeente aan de Manegelaan sinds afgelopen week crisisnoodopvang aan maximaal 200 asielzoekers. Het besluit van het college om de locatie beschikbaar te stellen en in te richten werd raadsbreed ondersteund. Alle raadsfracties gaven aan dat het goed is dat Stadskanaal de humanitaire kant voorop zet. Maar als zorg werd daarbij uitgesproken dat de gemeente weer in het gat springt dat andere gemeenten laten ontstaan.

Opnieuw is door alle raadsfracties geconstateerd dat vrijwel alle andere gemeenten niet in actie komen om bij te dragen aan het ontlasten van de aanhoudende schrijnende situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Van der Heide: “Dit is een gezamenlijk vraagstuk, laat elke gemeente daarin zijn aandeel nemen! Ook buiten de provincie Groningen.”

Vanavond werd tijdens het spoeddebat onderstaande motie besproken:

Oproep vanwege aanhoudende schrijnende situatie Ter Apel
De gemeenteraad van Stadskanaal, bijeen in vergadering voor een aangevraagd spoeddebat
op 11 december 2023,
Overwegende dat:

 1. De problemen rond de opvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel
  inmiddels ruim twee jaar spelen.
 2. Vanuit onze mooie provincie al jarenlang wordt gevraagd om oplossingen voor dit vraagstuk.
 3. We echter zien dat de provincie Groningen, en in het bijzonder de gemeente Westerwolde,
  alleen staat in het oplossen van die landelijke problemen.
 4. Alleen vanuit de Provincie Groningen een Bestuursovereenkomst met het Rijk is gesloten
  over de humane opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden.
 5. Een groot gedeelte van de Nederlandse gemeenten geen verantwoordelijkheid neemt voor
  het opvangen van asielzoekers, waardoor onder andere in Ter Apel een inhumane en
  onaanvaardbare situatie ontstaat.
 6. De Groninger gemeenten een groot aandeel nemen in het opvangen van asielzoekers als
  men dat afzet tegen het inwoneraantal van de provincie.
 7. Ook nu de winter valt voornamelijk Groninger gemeenten klaar staan om Ter Apel te
  ontlasten.
 8. Actie NU nodig is en dat het klaar moet zijn met wegkijken en treuzelen van een groot deel
  van de Nederlandse gemeenten.
  Besluit:
 9. Steun uit te spreken voor de verschillende publieke oproepen van bestuurders in de
  Provincie Groningen richting andere bestuurders van alle bestuurslagen om de situatie in Ter
  Apel blijvend te ontlasten.
 10. Gemeenteraden in Nederland op te roepen met de Groninger gemeenten
  verantwoordelijkheid te nemen in het humaan opvangen van ontheemden en asielzoekers.
 11. De overwegingen van de gemeenteraad kenbaar te maken aan de gemeenteraden van alle
  Nederlandse gemeenten, de Commissarissen van de Koning, de voorzitters van de
  Veiligheidsregio’s, de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de leden van de Eerste
  Kamer en de leden van de Tweede Kamer.
 12. Samen op te trekken met de andere gemeenten in de Provincie Groningen om gemeenten in
  overig Nederland in actie te laten komen.
  En gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Klik HIER om het spoeddebat terug te kijken (vanaf 10 minuten)

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.