Huurprijzen niet meer maximaal te verhogen

Goed nieuws voor huurders in Nederland. De overheid wil ingrijpen om de alsmaar stijgende huurprijzen niet onbeperkt door te laten stijgen. Zowel bij huurwoningen in de vrije markt als bij sociale huurwoningen worden er normen gesteld aan hoe hoog een huurprijs mag zijn. Hiermee wordt de huurder beschermd tegen een onverklaarbaar hoge huurprijs.

Duidelijk systeem
Als het aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting ligt, wordt er bij huurwoningen met een huurwaarde van 1.000 tot 1.250 euro per maand een systeem ingevoerd waarbij wordt bepaald hoe hoog de huur mag zijn. Er wordt dan naar een aantal onderdelen van de woning gekeken en een score uitgerekend. Hoe hoger deze score is, hoe hoger de huur van de woning mag zijn. Voor verhuurders betekent dit dat men minder vrijheid heeft om huurprijzen zomaar te verhogen, zonder dat daar aanleiding voor is. Dit puntenstelsel wordt al deels gebruikt bij sociale huurwoningen, maar komt dus ook in beeld bij de vrije sector. Dat is dusdanig goed bevallen dat men er vertrouwen in heeft dat het ook goed uitpakt in de markt van particuliere woninghuur..

Experimenteren
Om te ontdekken of dit systeem gaat uitwerken zoals men voor ogen heeft, wil minister de Jonge dit systeem gaan experimenteren in Utrecht, Zwolle en Doetinchem. Als dit experiment goed uitpakt, dan wordt deze wet in 2024 van kracht. Het is echter nog niet helemaal duidelijk waar de grens van de huurprijs in de vrije markt komt te liggen, is afhankelijk van de vraag of pensioenfondsen en andere mogelijke investeerders willen investeren in de bouw van nieuwe huurwoningen. Volgens de minister is dat broodnodig, omdat er daarmee zekerheid is dat het aantal nieuwe woningen in ons land ook de komende jaren blijft groeien volgens plan.

Huurders beschermen
De grootste reden om dit systeem te gaan hanteren, is om de huurders te gaan beschermen. Men loopt in de praktijk namelijk het risico dat er geen betaalbare woning te vinden is, of een woning betrokken wordt waarvan de woonlasten eigenlijk te hoog zijn voor de huurder. Daardoor liggen financiële problemen op de loer, en dat wil het kabinet graag voorkomen. Een andere maatregel waar naar gekeken wordt is de huurtoeslag, die nu wordt toegekend aan groepen onder een bepaald inkomen. Door deze groep groter te maken, heeft een steeds grotere groep mensen een reële kans op een betaalbare woning.

Betaalbare koopwoningen
Naast het maken van goede regels over de huurprijzen, wil de overheid ook kijken naar de mogelijkheid om meer betaalbare koopwoningen te realiseren. Zo worden er met verschillende gemeenten afspraken gemaakt dat van alle 900.000 woningen die er de komende 8 jaar gebouwd worden in Nederland, er minimaal twee-derde betaalbaar zijn voor mensen met een laag of middeninkomen. Vandaag de dag maken mensen met een laag of middeninkomen bijna geen kans op een koopwoning, omdat de prijs te hoog is of omdat er enorm overboden wordt.

De woningmarkt staat dus al langere tijd onder spanning. Zowel de markt voor koopwoningen als voor huurwoningen is al langere tijd onder druk en vele gezinnen zijn dan ook al langere tijd op zoek naar een geschikte en betaalbare woning. Meer weten over het aanbod van huurwoningen in Nederland? Klik dan eens verder naar de site van Rentola. De verwachting is dat er de komende jaren een stap in de goede richting wordt gezet, waarbij steeds meer gezinnen zicht krijgen op een geschikte woning. Het is echter een lange weg die nog moet worden afgelegd. De kabinet heeft met het presenteren van deze plannen echter de eerste stap gezet om de komende jaren te werken aan een structurele oplossing.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.