VVD Westerwolde en Lijst Timmermans: Lokaal kunnen wij het niet meer aan!

Foto: Catharina Glazenburg

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een door VVD Westerwolde en Lijst Timmermans ingezonden artikel.

De fracties van VVD Westerwolde en Lijst Timmermans uiten hun bezorgdheid over de gang van zaken rondom het asielcomplex in Ter Apel. Er spelen vele zaken zoals een plotselinge groot aantal aanmeldingen bij de IND
in Ter Apel. Dit zorgde voor een overvolle opvang van de ruimte bij die IND, waardoor er op een moment ruim 2700 asielzoekers aanwezig waren op het complex in plaats van het gelimiteerde aantal van 2000!

De haperende doorstroom van statushouders in de opvang. Het daardoor ontstane gebrek aan opvangplaatsen bij het COA. Een steeds weer terugkerende overlast van (criminele) veilige landers, veelal afkomstig uit Noord Afrika en Oost Europa, die vaak ook met verslavingsproblematiek bekend zijn. Een steeds weer terugkerend onveiligheidsgevoel bij de bedrijven en bevolking uit Ter Apel en omstreken door het optreden van deze veilige landers.

Het gevecht om een volledig bemand en functionerend politiebureau wat dreigt uit te monden in een verbaal verschil van mening over wat een volledig functionerend en bemand politiebureau inhoudt. Met als droevig hoogtepunt de inzet van een peloton ME afgelopen week om een gevecht in de openbare ruimte te beëindigen.

Het gebrek aan solidariteit van andere gemeentes om een aandeel te leveren in de (sobere) opvang van de overlastgevers en deze opvang overlaten aan Budel en Ter Apel. En zo kunnen we doorgaan met het oplepelen van onze bezorgdheid. Wij beseffen dat het merendeel van de asielzoekers goedwillend zijn en slachtoffer dreigen te worden van het negatieve beeld dat de onwelwillende gelukzoekers oproepen.

De problemen worden te groot en wij roepen de landelijke politiek op om een eind te maken aan deze zaken. Lokaal kunnen wij het niet meer aan!

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.