Westerwolde wil kantoorruimte afstoten en dichter bij inwoners werken

Foto: Hilvert Huizing

WEDDE – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde heeft besloten
om, onder voorbehoud van toekenning van budget door de raad, het gemeentehuis in
Wedde vanaf 1 december 2022 niet meer te gebruiken als kantoorlocatie. Dit betekent dat
het gemeentehuis in Sellingen voorlopig ingericht wordt als thuishaven voor bestuur en
ambtelijke organisatie. De dienstverlening aan de inwoners in Westerwolde Noord verandert
niet. Zij kunnen voor burgerzaken terecht bij een servicepunt in de buurt.

Dichter bij de inwoner werken
Met het invoeren van gebiedsgericht werken heeft de gemeente minder werkplekken nodig in de
gemeentehuizen. Medewerkers gaan dichter bij de inwoners werken en daarvoor maakt de gemeente
gebruik van andere gemeentelijke gebouwen. Daarnaast heeft het hybride werken ook in Westerwolde de
toekomst. Bestuur en organisatie zien de voordelen hiervan en daarom neemt de behoefte aan werkplekken
af. In eerste instantie worden de benodigde werkplekken ingericht in Sellingen. Pas na het vaststellen van
het Strategisch Vastgoedplan zal er een keuze gemaakt worden voor definitieve huisvesting van het
kantoorpersoneel.

Minimaal energielabel C
Op 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden van meer dan 100m2 in Nederland minimaal energielabel C
hebben. Het kantoorpand in Wedde beschikt over label F en verbouwingen zouden op zijn minst 500.000
euro gaan kosten. Het college vindt het onverantwoord om dit bedrag uit te geven aan kantoorruimte die niet
nodig is. Wel vindt het college het van het grootste belang dat de dienstverlening in Westerwolde Noord voor
de inwoners dichtbij aangeboden wordt. Daarom wordt ook geld gevraagd aan de raad om een servicepunt
voor burgerzaken in te richten.

Op woensdag 27 oktober zal de gemeenteraad in de commissievergadering een voorstel behandelen over
het budget om de voorgenomen stappen te financieren.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.