Aftrap Aletta Jacobs Prijs op dr. Aletta Jacobs College

Foto: Gemeente Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft vanochtend officieel de schrijfopdracht gegeven voor de Aletta Jacobs Prijs Midden-Groningen. Hij deed dit op het dr. Aletta Jacobs College (AJC) in Hoogezand, waar hij de leerlingen uit vwo-5 enthousiast maakte voor het schrijven van een referaat over Rebecca Gomperts, die in 2022 de Aletta Jacobs Prijs van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontvangt, en Aletta Jacobs. Hij liet ze zien wat een bijzondere vrouw Aletta Jacobs was in haar tijd.
 
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Iedere tijd kent z’n eigen thema’s van emancipatie. Aletta Jacobs heeft in haar tijd nadrukkelijk het voortouw genomen als het gaat om het recht om als meisje/vrouw te mogen studeren. Ook heeft Aletta Jacobs zich in het begin van de vorige eeuw ingezet voor het vrouwenkiesrecht. In onze tijd zijn er weer heel andere thema’s. Het is goed als er dan steeds weer nieuwe voortrekkers opstaan, die zich daarbij door Aletta Jacobs kunnen laten inspireren.”
 
Koppeling tussen beide prijzen
De gemeentelijke Aletta Jacobs Prijs is ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan (1993) van het AJC door het College van B&W van de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer ingesteld. In 2004 is besloten om een koppeling te maken met de Aletta Jacobs Prijs van de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Aletta Jacobs Prijs RUG
De Rijksuniversiteit Groningen reikt om de twee jaar de Aletta Jacobs Prijs uit aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie. De Aletta Jacobs Prijs 2022 is toegekend aan Rebecca Gomperts. Ze krijgt de prijs ‘vanwege haar nooit aflatende, indrukwekkende strijd voor abortusrechten en de toegang tot veilige en legale abortus voor vrouwen’ én, aldus de jury, vanwege de ‘moedige wijze waarop zij zich onvermoeibaar inzet voor vrouwen over de hele wereld’. De prijs wordt op dinsdag 8 maart 2022 uitgereikt door de rector magnificus van de RUG, prof. dr. Cisca Wijmenga.
 
Gemeentelijke Aletta Jacobs Prijs 2022
Zodra de naam van de universitaire prijswinnares bekend is, krijgt de jeugd van Midden-Groningen de gelegenheid om de thematiek, die past bij die universitaire prijswinnares, te verbinden met het gedachtegoed van Aletta Jacobs. Scholieren uit vwo-5 van het AJC buigen zich over de kandidaat, haar werk en haar inspiratie. Daarbij wordt ook een link gelegd met het gedachtegoed van Aletta Jacobs. Uiteindelijk resulteert dit in verschillende referaten (werkstukken en presentaties).
 
De referaten worden op 10 februari 2022 gepresenteerd aan de jury van de Aletta Jacobs Prijs Midden-Groningen 2022. De jury bestaat uit: Ineke de Roo (directeur AJC), José van Schie (wethouder Midden-Groningen) en Mineke Bosch (hoogleraar Moderne geschiedenis RUG). Prof. dr. Bosch schreef een boek over Aletta Jacobs, getiteld “Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid”. Zij zal in december een gastles gaan verzorgen op het AJC.
 
De winnaars van de Aletta Jacobs Prijs Midden-Groningen 2022 mogen aanwezig zijn bij de uitreiking van de universitaire prijs aan mevrouw Rebecca Gomperts op 8 maart 2022.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.