College: bezwaren exploitanten tegen oplegging dwangsommen windpark N33 ongegrond

Foto: Bé Eelsing

MIDDEN-GRONINGEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft de bezwaren van de exploitanten van het windpark N33 tegen het opleggen van de dwangsommen afgewezen. De gemeente Midden-Groningen heeft handhavend opgetreden tegen de flitsende verlichting van de windturbines terwijl het inpassingsplan voorschrijft dat de verlichting vastbrandend moet zijn.

Het college heeft de exploitanten op 16 april 2021 een waarschuwingsbrief gestuurd met een hersteltermijn van 6 weken. De raad heeft in de vergadering van 29 april 2021 unaniem het college opgedragen handhavend op te treden, zowel tegen het geluid van de turbines als tegen de verlichting. Ter uitvoering daarvan, en in overeenstemming met het gemeentelijk handhavingsbeleid, heeft het college de exploitanten op 1 juni 2021 een eerste last onder dwangsom opgelegd.

Het college heeft de exploitanten vervolgens opnieuw een last onder dwangsom opgelegd, omdat zij de overtreding niet hebben beëindigd. De exploitanten hebben hiertegen bezwaar gemaakt, en de voorzieningenrechter van de rechtbank gevraagd het besluit te schorsen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek op 7 juli 2021 afgewezen. De onafhankelijke commissie Bezwaarschriften adviseert nu aan het college de bezwaren ongegrond te verklaren.

Wethouder David de Jong is tevreden dat de bezwaarschriftencommissie de handelwijze van de gemeente onderschrijft: “Het is een moeizame verhouding tussen het windpark N33 en onze inwoners. Met name de verlichting en het laag-frequente geluid spelen daar een storende hoofdrol in. In de volle overtuiging dat hiermee de belangen van de inwoners zijn gediend hebben wij daarom handhavend opgetreden.”

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.