Draagvlakmeting BIZ blijkt ongeldig: Winschoter ondernemers opnieuw naar de stembus

Foto: Westerwolde Drone

WINSCHOTEN – De draagvlakmeting voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ) is ongeldig verklaard. Reden daarvoor zijn fouten die tijdens de procedure zijn gemaakt, onder andere rondom de uitgifte van stembiljetten. Hierdoor kan niet met zekerheid worden gezegd of de stemming eerlijk is verlopen. Wethouder Erich Wünker trekt het boetekleed aan: “We hoorden dat sommige bedrijven geen stembiljet hadden ontvangen en anderen juist dubbel. Er is nog een poging gedaan om dat te herstellen, maar de registraties klopten daarna niet meer. Dat is reden geweest om de stemming ongeldig te verklaren. Hoe spijtig ook voor alle inzet om mensen naar de stembus te krijgen, er rest ons geen andere keuze dan de stemming opnieuw te doen. We zullen er dan ook alles aan doen om dat op korte termijn te organiseren.”

De Cityclub Winschoten stak de afgelopen periode veel energie in het bevorderen van de opkomst voor de stemming. Pascal Meinders van de Cityclub Winschoten vertelt: “We hebben minimaal 50% opkomst nodig en daar hebben we met z’n allen heel hard aan getrokken. Natuurlijk is het een tegenvaller dat door deze procedurefouten de stemming opnieuw moet. Tijdens de voorbereiding van de stemming bleek bij onze collega-ondernemers juist een heel breed gedragen enthousiasme voor de BIZ te bestaan. Tijd om daar al te lang bij stil te staan is er niet. We gaan er weer voor en vertrouwen erop dat de ondernemers hun stem weer zullen uitbrengen. Er hangt namelijk nogal wat vanaf; géén BIZ betekent simpelweg geen geld voor evenementen zoals Waterbei, de Sinterklaasintocht, Duitse dagen, enzovoorts. Dat zou heel zonde zijn voor Winschoten. Dat voelen alle ondernemers.”

Al langere tijd hebben de Winschoter ondernemers de wens om een BIZ op te richten, om zo inkomsten te genereren voor activiteiten in de binnenstad. In november werd daartoe een uitvoeringsovereenkomst getekend. Voor de invoering van een BIZ-heffing is vereist is dat minimaal 50% van de bijdrage(‘belasting’)plichtigen in het gebied van de BIZ deelneemt aan de draagvlakmeting/stemming. Tweederde van die 50% moet vóór de BIZ zijn en van de voorstemmers dient de totale WOZ-waarde van de panden groter te zijn dan van de tegenstemmers.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.