D66 haalt ideeën op richting nieuw provinciaal verkiezingsprogramma

Foto: Mazzelmoaze

GRONINGEN, WINSCHOTEN – In maart volgend jaar vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats en de voorbereidingen bij D66 zijn daarvoor al in volle gang. Deze maand kunnen nieuwe gegadigden voor het lijsttrekkerschap zich melden, waarna de overige kandidaten in de zomermaanden hun interesse kenbaar kunnen maken. Daarnaast wil de partij met een goed, inhoudelijk verkiezingsprogramma duidelijk maken waar zij en haar kandidaten voor staan.  

De afgelopen jaren heeft D66 zich hardgemaakt voor onder andere goede fietsverbindingen, een voortvarende klimaataanpak en een groene en duurzame economie. Tegelijkertijd liggen er de komende jaren nog veel uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om de gevolgen van de gaswinning, het realiseren van nieuwe werkgelegenheid, betere regionale, nationale en internationale verbindingen en het schetsen van perspectief voor natuur en landbouw. In het nieuwe verkiezingsprogramma wil de partij richting geven aan deze en andere uitdagingen voor de toekomst van Groningen.  

In aanloop naar het nieuwe verkiezingsprogramma haalt D66 ideeën op in de provincie. Inwoners weten immers het beste wat er speelt in hun buurt, dorp of stad. Daarom organiseert de partij meerdere bijeenkomsten waarin diverse provinciale thema’s centraal staan. De aftrap wordt gegeven op zaterdag 14 mei vanaf 13:30 uur in de HarbourClub in Winschoten. Deze middag wordt gesproken over de regionale economie en over de betrokkenheid van inwoners bij provinciaal beleid.

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden in de agenda op de website: www.d66.nl/provinciegroningen.  

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.