Onjuistheid op stikstofkaart

Foto: Bé Eelsing

GRONINGEN – Vrijdag 10 juni heeft het Rijk de kaart gepubliceerd met de richtinggevende doelstellingen voor emissiereductie per gebied, als onderdeel van de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied. De doelen op deze kaart zijn richtinggevend en geven richting aan het gebiedsproces. De provincie Groningen is deze documenten aan het bestuderen en ze hebben gezien dat dat op de kaart agrarisch natuurbeheergebied wordt aangemerkt als natuurgebied, en dat klopt niet. Dit gaat provincie Groningen melden bij het Rijk.

Bron: Provincie Groningen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.