Kabinet ontvangt in Den Haag bidbook Nedersaksenlijn

Het kabinetsdelegatie kreeg in Den Haag het bidbook Nedersaksenlijn uit handen van Melle Mulder, voorzitter van de Stichting Nedersaksenlijn. Hij deed dat namens een brede delegatie uit Noordoost-Nederland en de Landkreis Grafschaft Bentheim, onder leiding van de Groningse Commissaris van de Koning René Paas. Foto ingezonden door Albert Kupers

DEN HAAG – Ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, Hugo de Jonge van Ruimtelijke Ordening  en staatssecretaris Vivianne Heijnen, verantwoordelijk voor het spoor in Nederland, ontvingen 10  november 2022 in Den Haag het “Bidbook Nedersaksenlijn, katalysator voor regionale  structuurversterking”. Het Bidbook is met inzet van samenwerkende partners, organisaties en  overheden in Oost Nederland tot stand gekomen. Het Bidbook beschrijft het belang en de noodzaak  van de Nedersaksenlijn, voor de regio en voor Nederland. In het Bidbook is opgenomen hoe de  partners in de regio, onder aansturing van de provincie Drenthe en samen met provincies Groningen  en Overijssel, betrokken organisaties, de gemeenten langs de Nedersaksenlijn, Landkreis Graftschaft  Bentheim en Stichting Nedersaksenlijn zich zullen inzetten om het gebied langs deze treinverbinding  de komende tijd verder te ontwikkelen. 

De Nedersaksenlijn is een directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Emmen en Ter  Apel. Op dit moment ontbreekt er nog een railverbinding van 44 kilometer tussen Emmen en  Veendam. Deze schakel is hard nodig om de robuustheid van de spoorverbinding tussen noordoost Nederland en de rest van Nederland te verbeteren. Met de realisatie van deze treinverbinding is het  ook mogelijk om het Emsland, de economisch sterk groeiende Duitse buurregio van Drenthe en  Groningen sneller en makkelijker te bereiken, net als de Grafschaft Bentheim. De Nedersaksenlijn is  daarmee in potentie een spoorlijn van 180 kilometer die in het grensgebied 26 gemeenten, 1,3  miljoen mensen, met elkaar en met 650.000 banen verbindt. Dit is een belangrijke bijdrage aan de  brede welvaart in het grensgebied van Nederland. 

Voorzitter van Stichting Nedersaksenlijn Melle Mulder: “De Nedersaksenlijn is met name een  verbindingsproject. De lijn is niet alleen belangrijk voor het klimaat en voor onze economie, maar ook  voor het onderwijs, voor de zorg, voor de woningmarkt en voor de leefbaarheid en sociale structuur  van onze samenleving”. De Nedersaksenlijn biedt daarbij ook nog eens een alternatief voor reizigers  bij calamiteiten en/of werkzaamheden op het traject Zwolle -Meppel en verbindt ook toeristische  hotspots, fieldlabs en innovatiehubs (o.a. IQ Blvd, Makeport Mercurius en Greenwise Campus) en  universiteitssteden met elkaar. 

Het bidbook toont de verbondenheid van de regio’s en de gezamenlijke inzet van alle partijen, maar  er is meer nodig. Aan het kabinet wordt gevraagd € 63 miljoen bij te dragen aan de eerste fase van  de Nedersaksenlijn: Veendam- Stadskanaal. Ook de regio legt gezamenlijk € 63 miljoen bij voor de  uitvoering van deze eerste fase. Bovendien vraagt de regio het kabinet om samen met hen een  vervolgonderzoek en realisatieplan te starten voor het ontbrekende stuk van de Nedersaksenlijn van  Stadskanaal naar Emmen. 

Het bidbook is een gezamenlijk plan van 11 overheden (provincies Drenthe, Groningen, Overijssel, gemeenten  Veendam, Stadskanaal, Westerwolde, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hardenberg en Twenterand) èn de  Stichting Nedersaksenlijn. Het Bidbook krijgt steun van de gemeenten Groningen, Midden-Groningen,  Borne, Almelo, Hengelo en Enschede, aangevuld met een adhesiebetuiging van de Grafschaft  Bentheim en de Landkreis Emsland. 

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.