Plantdag Groene Dorpen ‘Wedde’ op 7 januari afgesloten

Foto: Hilvert Huizing

WEDDE – Op zaterdag 7 januari wordt met een feestelijke plantdag het project Groene Dorpen ‘Wedde’ afgesloten. Een project van de Vereniging Dorpsraad Wedde en bureau Stek en Streek uit Assen.

De Werkgroep Groene Dorpen verzorgt de projectuitvoering en de organisatie van de plantdag.
Doelstelling van het project is de versterking van de karakteristieke erf- en dorpsbeplanting in Wedde
en het omringende buitengebied. De projectuitvoering was mede mogelijk door financiële bijdragen
van verschillende fondsen, waaronder het provinciale Loket Leefbaarheid, Coöperatiefonds RABO
Groninger Land en het fonds Leefbaar Westerwolde. Maar vooral ook dankzij de inzet van de vele
particuliere deelnemers en vrijwilligers uit Wedde.


De plantdag staat vooral in het teken van de aanleg van de tuin- en erfbeplantingen door de
particuliere deelnemers. De totaallijst voor de 38 deelnemers vermeldt nu 98 erfbomen en 108
hoogstamfruitbomen, bijna 800 meter hagen en ruim 3000 m2 aan singelbeplanting. Daar komt nog
de beplanting bij van enkele deelnemers die pas in het najaar kunnen planten. Het plantgoed bestaat
uit inheemse soorten bomen en struiken en is zoveel mogelijk betrokken van biologisch werkende
boomkwekerijen, om zo de marktontwikkeling in die sector te ondersteunen.


De plantdag start ’s ochtends om 9.30 uur met het officiële deel in dorpshuis ‘De Voortgang’ in
Wedde. Na een welkomstwoord door de Werkgroep zal burgemeester Jaap Velema van Westerwolde
reageren op de projectresultaten. Met een korte presentatie wordt het projectverloop toegelicht, tot en
met de aanstaande uitreiking van het plantgoed aan de deelnemers.


Het plantwerk start met een symbolische actie: het planten van een boom door de burgemeester
op het dorpsplein. Daarmee wordt het officiële deel afgesloten en vertrekken de deelnemers naar de
kuilplaats om hun portie plantgoed in ontvangst te nemen. Na een gezamenlijke erwtensoep-maaltijd
in het dorpshuis zijn zij dan ’s middags druk bezig met het planten van bomen en struiken op hun erf.


Voor de Werkgroep zit het er nog niet op. Er zijn ook beplantingsvoorstellen uitgewerkt voor de
openbare ruimte in Wedde. Die zijn besproken op een ‘schetsmiddag’ op 24 september, in het kader
van de landelijke Burendag, en worden gepresenteerd tijdens de plantdag.


De Werkgroep kan op dit moment al terugzien op een geslaagd project. Een jaar lang is er intensief
gewerkt en zijn de bewoners steeds meer betrokken geraakt bij het groen voor eigen erf, dorp en
landschap. De erkenning daarvoor blijkt ook uit het bericht van de organisatie KNHM, dat op 21
januari de Dorpsraad het predicaat ‘Kern met Pit’ ontvangt én een bijbehorend bedrag van € 1.000, =.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.