PvdA Statenfractie neemt initiatief voor schriftelijke vragen over besluit minister Kuipers

Foto: Tedo Swarts

GRONINGEN – Op initiatief van de PvdA zijn er samen met een groot deel van de Groningse Provinciale Staten schriftelijke vragen gesteld over het besluit van minister Kuipers om het op zijn verzoek uitgevoerde onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), naast zich neer te leggen. Uit het rapport van de NZa blijkt dat de gevolgen van het sluiten van de kinderhartchirurgie in het UMCG, onevenredig groot zijn voor de zorg in Noord en Oost-Nederland. Ook vanuit onze Staten hebben we dit al langere tijd benadrukt bij de minister. In december 2021 namen de PvdA en GroenLinks al het initiatief voor een brandbrief om het Kabinet ervan te overtuigen om het Kinderhartcentrum niet te sluiten. De minister legt nu de bal bij de ziekenhuizen.

Na de brandbrief volgde nog een debat en werd er recent via een Statenbreed gedragen motie, door de Provinciale Staten aan de Minister duidelijk gemaakt dat de sluiting van het Kinderhartcentrum ervoor kan zorgen dat de acute zorg in het noorden in gevaar komt. Het besluit van de minister maakt nu dat het nog altijd niet duidelijk is of het Kinderhartcentrum open kan blijven. 

Fractievoorzitter Pascal Roemers benadrukte: ‘’We begrijpen niet dat de minister de NZa een onderzoek heeft laten doen als hij er toch voor kiest om de uitkomsten naast zich neer te leggen als deze kennelijk niet stroken met zijn eigen opvattingen. De noordelijke patiënten zitten al te lang in onzekerheid en krijgen nu wederom geen uitsluitsel. Verdere verschraling van de zorg in Noord-Nederland mag niet gebeuren.’’

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.