Landkreis Grafschaft Bentheim ondersteunt Stichting Nedersaksenlijn met kennis en geld

Foto: Catharina Glazenburg

DUITSLAND, NEDERLAND – De Landkreis Grafschaft Bentheim gaat de Stichting Nedersaksenlijn financieel en met kennis ondersteunen. Dat heeft een commissie uit de Kreistag – vergelijkbaar met Provinciale Staten- besloten. Het regioparlement van de Grafschaft geeft de steun, omdat ze het ook voor de Grafschaft belangrijk vindt dat de Nedersaksenlijn wordt aangelegd. De spoorlijn zorgt voor een directe verbinding tussen de steden Groningen, Emmen, en Coevorden naar Nordhorn, Rheine en de regio Munster-Osnabrück. De verbinding tussen Coevorden-Bad Bentheim, de Regiopa-express moet in 2026 klaar zijn.


De Grafschaft Bentheim ondersteunt het werk van de Stichting Nedersaksenlijn voor het jaar 2023 niet alleen financieel met €15.000,– , maar ook door kennis over, en de reeds opgedane ervaring met het reactiveren van oude spoorlijnen in de regio ter beschikking te stellen. De Nedersaksenlijn kan, zo zegt het bestuur van de Grafschaft Bentheim, een belangrijke bijdrage leveren aan de sociaaleconomische versterking van de hele regio aan beide zijden van de grens.

Het gebied Grafschaft Bentheim zal profiteren van de aanleg van het ontbrekende baanvak Emmen-Stadskanaal via Coevorden aan Nederlandse zijde, is de overtuiging van de Duitse bestuurders. Zo zal de lijn mensen aan beide zijden van de grens sterker met elkaar verbinden en de aantrekkelijkheid van de gezamenlijke regio vergroten. Concreet krijgen bedrijven bijvoorbeeld de kans om hun woongebied voor werknemers uit te breiden dankzij de verbeterde vervoersverbinding. Hetzelfde geldt voor de gezondheidssector. Ook de onderwijssector kan van de verbinding profiteren doordat de toegankelijkheid van opleidingen ‘over de grens’ voor studenten wordt verbeterd en het woon-werkverkeer tussen beroepsopleiding, hogeschool, universiteit en huis kan worden vereenvoudigd. Ook de samenwerking tussen onderwijsinstellingen zal naar verwachting verbeteren. Voor het toerisme betekent de spoorlijn ook een betere bereikbaarheid van het gebied en de attracties die de regio rijk is. En dus de mogelijkheid tot het realiseren van hogere bezoekersaantallen.


De Stichting Nedersaksenlijn organiseert activiteiten, informeert en verbindt partijen om het belang van de nieuwe spoorverbinding voor de regio te onderstrepen en het draagvlak voor de realisatie te verbreden en versterken. Ze wordt hierin gesteund door tal van organisaties, overheden en het bedrijfsleven in Groningen, Drenthe, Overijssel en het aangrenzende Duitsland, die samen de Nedersaksenlijnregio vormen. De coördinatie van het totale project Nedersaksenlijn is in handen van de provincie Drenthe.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.