85 miljoen euro voor de Nedersaksenlijn

Foto: Catharina Glazenburg

VEENDAM, STADSKANAAL – Traject Fase 1, Veendam-Stadskanaal kan worden aangelegd!

Het Rijk zet vaart achter de plannen voor de Nedersaksenlijn. Met een bijdrage van 85 miljoen euro uit de compensatiegelden voor de aardgaswinning komt het project in een stroomversnelling en kan de schop in de grond. In 2026 moet het spoor van Veendam zijn doorgetrokken naar Stadskanaal.

De aanleg van Fase 1 van de Nedersaksenlijn betekent een flinke eerste stap voorwaarts voor het verbeteren van de leefbaarheid van de Gronings-Drentse Veenkoloniën, Westerwolde en Zuidoost-Drenthe. Voor het traject Veendam-Stadskanaal liggen de bouwplannen klaar. Voor Stadskanaal-Ter
Apel-Emmen wordt dit jaar met de planontwikkeling gestart. Een plan van aanpak daarvoor is onlangs vastgesteld. De komende jaren werkt het Rijk samen met de gemeenten en provincies langs het traject en met de stichting Nedersaksenlijn aan de uitwerking en de uitvoering van de plannen voor de nieuwe ijzeren ruggengraat voor Noordoost-Nederland.


Voorzitter Melle Mulder van de Stichting Nedersaksenlijn is blij met de toezegging van het kabinet. ‘Dat het geld voor Fase 1 er komt, is een goede eerste stap op weg naar totale realisatie van de Nedersaksenlijn. Het gat tussen Veendam en Emmen wordt zo weer een heel stuk kleiner en het sluiten ervan steeds logischer.” Mulder benoemt nog eens nadrukkelijk het brede draagvlak van de Nedersaksenlijn in de regio. Die steun van inwoners, bedrijven, organisaties is voor het project erg belangrijk. Ook richting bestuurders van gemeenten, provincies en de Tweede Kamer. “Zonder steun van al deze mensen hadden we niet gestaan waar we nu zijn,” is zijn overtuiging. ”Die brede steun
heeft echt een verschil gemaakt om de spoorlijn op de agenda te krijgen, te houden en die
85 miljoen binnen te halen.”


De Nedersaksenlijn is een rechtstreekse spoorverbinding tussen Groningen en Enschede, met een aftakking in Coevorden naar Rheine. Met de opwaardering van het baanvak Veendam-Stadskanaal en de aanleg van het ontbrekende stuk spoor tussen Stadskanaal, Ter Apel en Emmen verwacht de regio de woon- en werkklimaat in Oost-Groningen en Oost-Drenthe aanzienlijk te verbeteren.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.