Oldambt wil nieuwe woonwijk met sociale insteek op Garst-locatie

Foto: Jos Hensens


WINSCHOTEN –
De gemeente Oldambt wil aan de slag met haar locatie aan de Garst. Er zijn plannen om in totaal 19 kavels te verkopen aan particulieren en 2 percelen te verkopen aan een initiatiefnemer Goudvoormekaar met ruimte voor circa 27 huur- en koopwoningen.  

Aanleiding

Door de realisatie van het nieuwe gemeentehuis en de centrale huisvesting van de ambtenaren komt het pand aan de Garst eind 2025 leeg te staan. Uit onderzoek is gebleken dat er nieuwe woningen gebouwd kunnen worden op deze locatie. Wethouder wonen, Gert Engelkens is daar blij mee: ‘’Als gemeente streven we naar meer nieuwbouw in de kernen. Dit hebben we ook vastgelegd in het Programma Wonen Oldambt 2021 – 2026. Onze plannen voor de Garst 1-7 sluiten daar goed bij aan.”

Over de plannen

Goudvoormekaar is een duurzame vorm van wonen van ouderen waarbij buren elkaar kunnen ondersteunen en een informele vorm van zorgverlening en buurschap ontstaat. Onderdeel van het plan is om 2 percelen te verkopen aan de initiatiefnemer hiervan. De 19 overige kavels worden verkocht aan particulieren. Erich Wünker, wethouder vastgoed, zegt daarover: ‘’Er zijn ook bepaalde regels voor deze kavels. Zo moeten alle woningen aansluiten bij het karakteristieke beeld dat in de omgeving aanwezig is, zodat het goed bij elkaar past. Daarnaast is er een zelfbewoningsplicht van toepassing op alle kavels, wat betekent dat de koper er zelf moet gaan wonen.”

Hoe nu verder

Het voorstel gaat nu door naar de gemeenteraad. Als de raad ook instemt, kunnen de plannen worden uitgevoerd en worden omwonenden betrokken bij de uitvoering.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.