Oldambt organiseerde startbijeenkomst versterking leefbaarheid Nieuw Scheemda, ‘t Waar en Nieuwolda

Foto: Gemeente Oldambt

OLDAMBT – Op vrijdag 12 mei 2023 kwamen vertegenwoordigers van Nieuw Scheemda, ’t Waar en Nieuwolda en gemeente Oldambt bij elkaar. Tijdens een bustour door de dorpen konden de vertegenwoordigers hun kijk op de plannen voor de versterking van de leefbaarheid nader toelichten.

Doel

“De gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn in onze gemeente ook zichtbaar. Het is van belang om naast het versterken van de huizen, ook de leefbaarheid in dorpen zoals Nieuw Scheemda, ’t Waar en Nieuwolda te verbeteren,” aldus gebiedswethouder Gert Engelkens, wie ook aanwezig was. Het doel is om een vitale woonomgeving te creëren, waar het voor jong en oud fijn is om te verblijven. Zowel bewoners en bezoekers moeten zich veilig en comfortabel door de dorpen heen kunnen verplaatsen.

Fysiek en sociaal

Het verbeteren van de leefbaarheid heeft een fysiek en sociaal aspect. Door het stimuleren van onder andere toerisme, ontmoetingsplekken te realiseren en fiets- en wandelpaden aan te leggen wordt de levendigheid in de dorpen versterkt. “De gezamenlijke bustour was een mooie eerste stap om tot een breed gedragen plan te komen. We hebben veel input vanuit de inwoners gekregen,” zegt Engelkens.

Andere partijen

Gemeente Oldambt werkt samen met de dorpsbelangenverenigingen van Nieuw Scheemda, ’t Waar en Nieuwolda, Antea Group, waterschap, de nutsbedrijven en organisaties zoals Groninger Huis om tot een uitvoeringsprogramma te komen.

Ingezonden door gemeente Oldambt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.