Voorlopig Ontwerp nieuwe gemeentehuis Winschoten gepresenteerd

Foto: Gemeente Oldambt

WINSCHOTEN – De gemeenteraad heeft woensdagavond 31 mei kennisgenomen van het aangepaste Voorlopig Ontwerp (VO) van het nieuwe gemeentehuis. In een uitgebreide presentatie werd een toelichting gegeven op het ontwerp van het gebouw, het interieur, de directe omgeving en de geactualiseerde kosten. Het nieuwe gemeentehuis vult naadloos de bestaande ruimte tussen het huidige gemeentehuis en de HEMA. Verantwoordelijk wethouder Erich Wünker: “Dit is een gebouw waar zowel inwoners van Oldambt als onze medewerkers trots op kunnen zijn.”

De plannen voor het nieuwe gemeentehuis zijn onderdeel van de centrumplannen Oldambt. “Samen geven die een flinke kwaliteitsimpuls aan het centrum van onze gemeente.” Het nieuwe gemeentehuis voldoet aan alle gewenste eisen als het gaat om bijvoorbeeld kwaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid. De wethouder kijkt met vertrouwen uit naar het vervolg. “Met dit gebouw kunnen we tientallen jaren vooruit. We gaan van vier huidige locaties naar één waardoor onze huidige jaarlasten (incl. energie- en onderhoudskosten) niet stijgen. Bovendien draagt het ontwerp bij aan een goede toegankelijkheid, zeker ook voor onze inwoners.” De nieuwbouw wordt gevoed door de historie. Zo voorziet het voorlopige ontwerp in bakstenen van Groninger klei. “Dat zou een mooi detail zijn. Ik verwacht dat bezoekers zich zeker welkom zullen voelen.”  

Ten opzichte van het ontwerp van een  jaar geleden is er een kenmerkende verandering. De huidige bovenverdieping van de HEMA maakt plaats voor een deel van het gemeentehuis. De HEMA zelf neemt intrek in de gehele bestaande begane grond en rolt met de verbouw gelijk een nieuwe formule uit.

De hoofdentree van het gemeentehuis is straks bereikbaar vanaf het Burgemeester Schönfeldplein. 

Begroting

Het nieuwe ontwerp brengt een aangepaste begroting met zich mee. Ten opzichte van de plannen van een  jaar geleden, is een aantal onderdelen wezenlijk veranderd. Het ontwerp zelf is aangepast (geen beoogde appartementen meer boven de HEMA), maar ook de bouwkosten. Deze zijn aanzienlijk gestegen, mede onder invloed de oorlog in Oekraïne en inflatie. Ook hierover is de raad bijgepraat. Wünker: “Die stijging is op zich logisch gezien de genoemde ontwikkelingen. Ten opzichte van het eerdere ontwerp is nu 6 miljoen euro extra nodig. Daarmee komt het totaal voor het nieuwe gemeentehuis en de inrichting van de openbare ruimte rond het gemeentehuis op basis van het nieuwe Voorlopig Ontwerp op iets meer dan 31 miljoen euro.” Toch ziet de wethouder ook een pluspunt. “Het bedrag schrijven we af over een periode van veertig jaar, de gemiddelde levensduur van een gebouw als dit. Aanvankelijk was de rente over dat bedrag 1,5 procent. Door een gunstige projectfinanciering kunnen we dat percentage op nul procent houden. Het is uiteraard aan de raad om een besluit te nemen over dat extra krediet.”  

De tweede helft van dit jaar is het definitieve ontwerp gereed. Naar verwachting zal de gemeenteraad in oktober dit jaar een beslissing nemen over Definitief Ontwerp en het aanvullende krediet. Met het Definitieve Ontwerp is ook het precieze bedrag voor het extra krediet bekend.

Als alles volgens planning verloop dan opent het nieuwe gemeentehuis eind 2025/ begin 2026 de deuren.

Bijeenkomst voor inwoners en ondernemers op 1 juni

De gemeente hecht er waarde aan inwoners en ondernemers te delen in de plannen. Zo is er donderdag 1 juni een inloopbijeenkomst over het nieuwe gemeentehuis en de stand van zaken van de centrumontwikkeling Oldambt. Zij zijn van 16 – 20 uur van harte welkom in de Marktpleinkerk. Behalve de beelden van het Voorlopig Ontwerp van het nieuwe gemeentehuis en de invulling van de openbare ruimte rondom het gemeentehuis, wordt informatie verstrekt over de aanpak van de centrumontwikkeling. Ook is er gelegenheid voor het geven van feedback.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.