Planpresentatie Natuurlijk Wonen Veelerveen op 11 september gepresenteerd

Foto: Catharina Glazenburg

VEELERVEEN – De planpresentatie Natuurlijk Wonen Veelerveen is op maandag 11 september in Ons Noabershoes.


Het bewonersinitiatief Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen is begin 2022 gestart. Het doel van dit initiatief is om informatie te verzamelen over de woonwensen van de inwoners van de drie dorpen. De Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo en Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen wilden graag weten of de inwoners van de dorpen er graag langer willen blijven wonen en wat daarvoor belangrijke zaken zijn. Via vragenlijsten, thema avonden en ontwerpsessies is veel informatie verzameld. Dit heeft geresulteerd in de uitwerking van drie nieuwe woonvormen in de drie dorpen. Eén daarvan is Natuurlijk Wonen Veelerveen.


In het plan worden acht nieuwe woningen gerealiseerd, gelegen achter Ons Noabershoes. De woningen zijn geschikt voor zowel jongere als oudere bewoners. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat zowel jongeren moeite hebben met het vinden van geschikte (starters)woningen, als ook ouderen die zich soms tegen hun wil genoodzaakt voelen om naar elders te verhuizen voor een meer geschikte woning.
De samenwerking met het dorpshuis is een belangrijk onderwerp in het plan, waarbij gezocht wordt naar realisatie van functies waar zowel de toekomstige bewoners als het dorpshuis van kunnen profiteren. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van gezamenlijke tuinen met bloemenweides en het beheer daarvan. De woningen worden ontwikkeld zodat zij voor alle doelgroepen geschikt zijn, en worden daarmee levensloopbestendig. Voor de bouw wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het gebruik van natuurlijke en lokale materialen.


Iedereen die geïnteresseerd is in de verdere plannen is van harte uitgenodigd om op maandag 11 september om 20:00 uur de presentatie van het plan bij te wonen. De presentatie vindt plaats in Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 in Veelerveen. Doel van de bijeenkomst is om de huidige plannen toe te lichten en de belangstelling onder inwoners te toetsen.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.