Krapte op de woningmarkt: welke keuzes maken huizenkopers in onze regio?

Het is nog altijd heel lastig om een woning te kopen, zo blijkt uit cijfers van makelaarskoepel NVM. In de provincie Groningen blijken de verschillen tussen de gemeenten onderling overigens tamelijk groot te zijn. In het laatste kwartaal van 2023 sprong de gemeente Westerwolde eruit in de cijfers. Waar bijvoorbeeld in Midden-Groningen ruim de helft meer woningen werden verkocht ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, was in Westerwolde juist sprake van een daling met 38 procent. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het aantal transacties in absolute zin relatief laag is, waardoor wellicht een vertekend beeld ontstaat.
 

Boven de vraagprijs
Nog altijd blijkt de vraag groter te zijn dan het aanbod. Dit kan onder meer worden afgeleid uit het feit dat in gemiddeld een derde van alle woningverkopen de uiteindelijke verkoopprijs hoger ligt dan de vraagprijs. Dit houdt in dat woningkopers dus dieper in de buidel moeten tasten dan vooraf was voorzien. Zoiets heeft natuurlijk consequenties voor de financiën binnen het huishouden. Hierdoor moet op andere punten veelal bezuinigd worden om het allemaal te kunnen reden. Investeren in een nieuwe keuken kan nog wel, mits dit een goedkope keuken is en de kosten dus overzichtelijk blijven. Je kunt de aanschaf van een keuken namelijk niet meer zo eenvoudig financieren via de hypotheek. Dit kan alleen wanneer er sprake is van een overwaarde van het huis.

Duurzaamheidsvraagstuk
Tezamen met de keuzes die we voor een nieuwe woning maken op basis van onze eigen voorkeuren, speelt tegenwoordig ook het duurzaamheidsvraagstuk nadrukkelijk een rol. Interessant is hierbij dat de keuze voor een nieuwe keuken hierin een prominente rol kan spelen. Immers, in veel woningen wordt van oudsher op gas gekookt. Koken op elektriciteit wordt als duurzamer gezien, zeker wanneer je dit kunt combineren met bijvoorbeeld zonnepanelen. Stap je tegenwoordig een keukenwinkel in Groningen binnen, dan vind je daar tal van opties voor de keuken zonder gasfornuis. Maar er is nog een tweede belangrijke factor in dit verhaal. Keukenapparatuur, zoals de koelkast en de magnetron, is tegenwoordig veel zuiniger dan vroeger. Het vervangen van deze apparatuur is dus in het kader van duurzaamheid zeker aan te bevelen.

Daling gemiddelde koopsom
Landelijk was in het laatste kwartaal van 2023 sprake van een stijging van de gemiddelde koopsom met ruim vijf procent. In de provincie Groningen was die stijging gemiddeld iets lager, namelijk ongeveer vier procent. Opvallend is echter dat dit niet geldt voor Oosterwolde. Hier lag de gemiddelde koopsom juist zo’n zes procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze cijfers illustreren hoezeer de situatie tussen de gemeenten onderling verschilt.

Kansen voor thuisaccu
De komende jaren zullen de energieprijzen mogelijk nog verder stijgen. Hoe die ontwikkeling zal verlopen, valt niet goed in te schatten, omdat zoiets van heel veel factoren afhankelijk is. Experts menen dat het verstandig is om je voor te bereiden op het ergste en tijdig maatregelen te nemen. Eén van die maatregelen zou de aanschaf van een tuisaccu kunnen zijn. De prijzen voor dergelijke accu’s dalen in rap tempo, terwijl de capaciteit ervan juist toeneemt. Je kunt met zo’n thuisaccu de elektriciteit, die door zonnepanelen geleverd wordt, opslaan om later te gebruiken. Hierdoor wordt een huishouden voor een groter deel zelfvoorzienend op het gebied van energie.

Nieuwbouwprojecten
Het was de bedoeling geweest om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen in ons land neer te zetten, zodat over een aantal jaren de woningnood grotendeels opgelost is. Dit lijkt echter nauwelijks te lukken, doordat nieuwbouwprojecten onder invloed van de stikstofmaatregelen forse vertraging oplopen. Hierdoor blijft de krapte op de woningmarkt aanhouden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.