Wilsverklaringen staan dag lang centraal in Groningen

Foto: Mazzelmoaze

GRONINGEN – De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) verzorgt op zaterdag 2 oktober in dertien steden de Dag van de Wilsverklaring. Ook in Groningen, waar in Forum Groningen informatiebijeenkomsten over wilsverklaringen worden gehouden. Deze lezingen gaan over wat je opschrijft om een wilsverklaring sterk en persoonlijk te maken. 

In een wilsverklaring leggen mensen hun wensen over hun levenseinde vast. De NVVE heeft er drie: een euthanasieverzoek, een behandelverbod en een volmacht. In het euthanasieverzoek kan worden opgenomen in welke omstandigheden iemand bij ondraaglijk lijden voor euthanasie in aanmerking wenst te komen. In het behandelverbod staat welke medische behandelingen iemand in bepaalde situaties absoluut niet meer wil. In de volmacht kan worden opgenomen wie er namens de opsteller medische wensen kenbaar mag maken als deze dat zelf niet meer kan. De NVVE raadt aan, de wilsverklaringen van een persoonlijke toelichting te voorzien. Leden van de NVVE kunnen daarbij worden geholpen met persoonlijk advies en tijdens spreekuren in het gehele land.

Een ondertekende wilsverklaring is een officieel document dat zijn rechtsgeldigheid niet kan verliezen. Je hoeft er niet mee naar de notaris. Wel is het verstandig om de wensen geregeld te bespreken met familieleden en met de (huis)arts, zodat ook zij ervan overtuigd blijven dat de wensen weloverwogen en nog altijd aanwezig zijn.

Gratis wilsverklaringen

Wie vragen heeft over wilsverklaringen kan zich op zaterdag 2 oktober uitgebreid laten informeren. Aanmelden is verplicht en kan via www.nvve.nl/groningen. Iedereen die meekomt moet zich persoonlijk inschrijven. Op vertoon van de aanmeldbevestiging krijgen bezoekers bij binnenkomst een gratis set NVVE-wilsverklaringen.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden in Forum Groningen, Nieuwe Markt 1 in Groningen. De lezing wordt op drie tijdstippen gehouden: 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Voorafgaand aan de lezing is er gelegenheid om NVVE-medewerkers persoonlijk vragen te stellen. 

De overige steden waar informatiebijeenkomsten over wilsverklaringen worden gehouden zijn: Alkmaar, Almelo, Arnhem, Assen, Breda, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Nieuwegein en Zwolle.

Wie niet in de gelegenheid is om een informatiebijeenkomst te volgen, kan zich aanmelden voor digitale lezingen over wilsverklaringen, die van 27 september tot en met 1 oktober dagelijks worden aangeboden.

Meer informatie en aanmelden: www.nvve.nl/dagvan 

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.