Herstel historische tuin Borg Welgelegen gestart

Foto: Het Groninger Landschap

HAREN – In 2017 is Borg Welgelegen te Sappemeer overgedragen aan Het Groninger Landschap door Stichting Odd Fellows. Met de overdracht aan Het Groninger Landschap is het behoud van een van de laatste veenborgen in Groningen veilig gesteld.

Ondanks regelmatig onderhoud is de toestand van de historische tuin niet optimaal. Een aantal monumentale bomen is door stormschade verloren gegaan, paden en oude elementen zijn verzakt. Het Groninger Landschap wil de vroegere grandeur terug brengen en het terrein blijvend openstellen voor bezoekers. Dit gaat Het Groninger Landschap doen door de tuinaanleg op zorgvuldige en passende wijze te beheren met als uitgangspunt behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden.

Herstel historische tuin

Voor het herstel van de tuin worden diverse wijzigingen die in de loop der tijd zijn ontstaan of aangebracht ongedaan gemaakt. Dit betekent dat in de tuinvakken, aan weerszijden van de vijvers, de schuin weglopende overgangen tussen gazons en opgaande beplanting worden hersteld. Het ronde perk tussen de vijvers krijgt opnieuw een invulling met bloeiende vaste planten, evenals de hier omheen gelegen tuinvakken. De achterste delen van de tuinvakken worden opnieuw ingeplant met een divers en historisch passende beplanting.

De kleinschalige beplanting in de borders op het verhoogde terras en in de vakken van de verdiepte rozentuin worden aangevuld en herzien, zodat deze opnieuw een rijke uitstraling krijgen en het contact tussen het hoofd- en bijgebouw met de tuin wordt verstevigd.

De structuur van tuinpaden wordt aangevuld met schelpenverharding. Daarnaast is herstel van de lage buxusranden gevraagd, als strakke opsluiting van de paden. Door het opnieuw aanleggen van een grasberm onder de bomenrijen langs de buitengracht, wordt de oorspronkelijke breedte van de paden hersteld.

Planning

De werkzaamheden voor het herstel van de tuin van Borg Welgelegen starten in september 2021. Vanaf dat moment is de tuin tijdelijk niet toegankelijk voor publiek. De verwachting is dat eind 2021 het herstel van de historische tuin van Borg Welgelegen is afgerond.

Het Groninger Landschap realiseert het project ‘Herstel historische tuin Borg Welgelegen’ niet alleen. Het herstel van de historische tuin wordt medemogelijk gemaakt dankzij de steun van Provincie Groningen, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting De Versterking en Bredius Stichting.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.