Wethouder Huizing stopt na verkiezingen in Westerwolde

Foto: Geert Smit

WESTERWOLDE – PvdA-wethouder Bart Huizing keert na de verkiezingen in maart 2022 niet terug in de Westerwoldse politiek. Hij gaat na twaalf jaar op zoek naar ‘een functie elders’. 

Na 12 jaar in de politiek, waarvan 8 jaar als wethouder verlaat wethouder Huizing na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 de politiek in Westerwolde. “Het is tijd voor iets anders” zegt Huizing. “Wat dat is, dat weet ik nog niet, maar dat komt vast goed. Eerst wil ik graag de klus afmaken waar in aan begonnen ben” 

“Het wethouderschap is een intensieve en bijzondere functie, waarin ik altijd op de inhoud heb kunnen besturen. De laatste jaren merk ik dat de politiek steeds populistischer wordt. Het scoren op de sociale media wordt vaak belangrijker geacht dan iets werkelijk tot stand brengen. Deze rol past niet bij mij. Daarom denk ik dat het tijd is voor iets anders. Ik heb me altijd met veel enthousiasme en betrokkenheid ingezet, eerst voor Bellingwedde en de laatste jaren voor Westerwolde. Ik zal dat de komende maanden ook zeker blijven doen.” 

Huizing is op dit moment wethouder Financiën, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Wonen, Leefbaarheid en Sport. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Stuurgroep RWLP Oost-Groningen, voorzitter van de LEADER Steungroep Westerwolde, lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, lid van de Stuurgroep Regiodeal Oost-Groningen, lid van de LEADER Actiegroep Oost-Groningen, lid van de Gebiedscommissie Westerwolde, penningmeester van het Gebiedsfonds Westerwolde, lid van de Adviescommissie Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof Liefstinghsbroek en lid van het Provinciaal Netwerk Landelijk Gebied.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.