Gemeenten en provincie blijven zich inzetten voor acceptatie en veiligheid van LHBTI’ers

Foto: Provincie Groningen

GRONINGEN – Vanmiddag vond voor de 3e keer het Groningse regenboogsymposium plaats. Tijdens de bijeenkomst in de Euroborg wisselden bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincie, vertegenwoordigers van COC Groningen en Discriminatie Meldpunt Groningen, andere maatschappelijke organisaties en mensen uit de doelgroep(en) kennis uit op het gebied van LHBTI-emancipatie. Ook gingen de deelnemers in gesprek over actuele thema’s en vraagstukken.

Actuele thema’s

Het regenboogsymposium van dit jaar behandelde actuele thema’s, zoals de kracht van ontmoeting, LHBTI’ers in de sport en wegwijs in (trans)genderthematiek. Op een positieve manier werd aandacht besteed op de veiligheid en acceptatie van LHBTI’ers.

Positief sportklimaat

Zo kreeg bijvoorbeeld het onderdeel LHBTI’ers in de sport uitgebreid aandacht. Alle deelnemers waren het er over eens dat men toe wil werken naar een positief sportklimaat. Er is op dit moment te weinig aandacht over hoe met elkaar wordt omgaan op en naast het sportveld. De deelnemers waren het er over eens dat het tijd wordt om met elkaar een nieuwe cultuur te creëren waar met elkaar het gesprek wordt gevoerd over een veilige samenleving voor iedereen. De John Blankenstein Foundation verschafte praktische handvatten en inzicht voor de ontwikkeling van gemeentelijk beleid.

Samenwerking

Samenwerking is de sleutel om acceptatie en veiligheid van LHBTI’ers te vergroten. Geconstateerd werd dat vooruitgang alleen mogelijk is door de samenwerking van alle partners zoals COC Groningen en Drenthe, het Discriminatie Meldpunt Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten, de VGG en de provincie Groningen.

Regenboogconvenant

Alle Groninger gemeenten hebben afspraken gemaakt om te zoeken naar manieren om de sociale acceptatie van LHBTI’ers te vergroten, aandacht te hebben voor de veiligheid van LHBTI’ers en voorlichting en scholing over veiligheid te organiseren. Ook hebben de gemeenten afgesproken dat LHBTI’ers weten waar ze terecht kunnen met vragen over veiligheid en zijn er afspraken gemaakt met bijvoorbeeld politie en COC over acties als de veiligheid in het geding is.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.