Vaccinatie vermindert overdracht naar ongevaccineerde huisgenoten bij deltavariant met 63%

Foto: Catharina Glazenburg

NEDERLAND – Vaccinatie beschermt tegen COVID-19 en vermindert daarnaast de kans op overdracht van het virus. Uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat vaccinatie ook de overdracht van de deltavariant aanzienlijk vermindert. Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek over de periode februari-mei 2021. Het RIVM heeft ook bij dit vervolgonderzoek in augustus en september 2021 gebruik gemaakt van data uit het bron- en contactonderzoek van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en. Het onderzoek is beschikbaar als pre-publicatie bij MedRxiv.

De kans dat je na vaccinatie geïnfecteerd raakt met het coronavirus is een stuk kleiner dan als je niet gevaccineerd bent. En als je toch besmet raakt, word je er meestal niet of maar een beetje ziek van. Sommige mensen raken ondanks vaccinatie toch besmet met het coronavirus en kunnen het virus overdragen aan anderen. 

Vaccinatie werkt ook bij deltavariant aanzienlijk tegen overdracht 

In augustus 2021 publiceerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de resultaten van het eerste onderzoek naar de vraag of vaccinatie overdracht van het virus naar anderen voorkomt of vermindert. Tijdens die onderzoeksperiode van februari tot eind mei 2021 was de alfavariant van het coronavirus in Nederland dominant. Het vervolgonderzoek is gedaan in augustus en september van dit jaar toen de deltavariant dominant was. 

Uit dit onderzoek blijkt dat volledig gevaccineerde mensen die, ondanks vaccinatie, toch positief testen op SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2, het virus 63% minder vaak overdragen naar ongevaccineerde huisgenoten, dan mensen die ook positief testen, maar niet gevaccineerd zijn. In de periode dat de alfavariant dominant was in Nederland, was dit verschil 73%. Gevaccineerde huisgenoten hebben een lagere kans om besmet te worden. Daarnaast is de overdracht naar gevaccineerde huisgenoten ook nog 40% lager door een gevaccineerd persoon dan door een ongevaccineerd persoon, zo valt in het onderzoek te lezen. 

Bron: RIVM

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.