Regioscan Metropoolregio gepresenteerd aan René Paas en Henk Brink

Foto: Rabobank

GRONINGEN – Vandaag is het rapport ‘Metropoolregio Groningen, nieuwe energie en sterkere chemie’ overhandigd aan de commissaris van de Koning in Groningen, de heer René Paas en de Drentse
gedeputeerde de heer Henk Brink.

RaboResearch heeft in opdracht van Rabobank Groningen- Drenthe onderzoek gedaan naar de economische kansen in onze regio. Om het belang van de regio te duiden wordt ook wel gesproken over de triomf van de stad. De stedelijke regio waarin bedrijven van elkaars nabijheid profiteren. Vaak geldt hoe groter de ‘stad’, hoe sterker deze voordelen en hoe meer productiviteitswinsten het bedrijven oplevert. Maar er is meer dan alleen massa, en niet elke grote stad is een winnaar. “We hebben gepoogd een agenda voor de toekomst neer te leggen. De concrete invulling moet de komende maanden of jaren
gebeuren”, zegt Otto Raspe, hoofdeconoom van RaboResearch.


Voor Metropoolregio Groningen zijn de kansen in de nieuwe economie, de opgaven om deze te
verzilveren en deze ten goede te laten komen aan de brede welvaart voor de inwoners van de regio,
de aanleiding voor een onderzoek naar de opgaven waar de regio voor staat. De juiste ingrediënten
zijn aanwezig, maar het soepel laten lopen van de motor gaat niet vanzelf. Er zal gesleuteld moeten
worden. ”We staan aan de vooravond van nieuwe coalities in de gemeenten. Dit kan de basis vormen om zaken aan te pakken. Wij roepen alle gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven in Metropoolregio Groningen op nu de krachten te bundelen”, zegt directeur Carlo Ezinga van Rabobank Groningen-Drenthe.
‘Metropoolregio Groningen, nieuwe energie en sterkere chemie. Acht opgaven voor een vitale regio.’
Voor de inhoud verwijzen wij u graag naar het rapport: Rapport (rabobank.com)

Ingezonden door Rabobank

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.