Spandoeken tegen zoutwinning in Winschoten

Foto: Frans Stegeman

WINSCHOTEN – Bewoners van het Lanengebied en het Zuiderveen in Winschoten hebben spandoeken tegen de zoutwinning opgehangen. Hierop staan teksten als: ‘Laat ons niet zakken, opzouten!’, ‘Ooit zo zout gegeten? Geen zoutwinning hier!’, ‘Nobian neemt het met een korreltje zout, hier geen zoutindustrie!’.

Met spandoeken laten bewoners van het Lanengebied en het Zuiderveen in Winschoten hun afkeer blijken van de voorgenomen zoutwinning op een twaalftal locaties aan het Zuiderveen en aan de randen van het Winschoterbos. Nobian Salt B.V. heeft voor dit gebied een voorlopig ontwerp opgesteld. Het vooruitzicht dat op deze locaties boringen gaan plaatsvinden en er cavernes zullen ontstaan, hetgeen gepaard gaat met uiteenlopende, langdurige overlast, zorgt ervoor dat steeds meer bewoners hun ongenoegen laten horen. Zij zijn er van overtuigd dat hun wooncomfort door de overlast die de voorbereidingen, de boringen zelf, het onderhoud en eventuele calamiteiten met zich meebrengt, sterk zal worden aangetast. Alleen al met het boren van een caverne is, inclusief de planning, ruim anderhalf jaar gemoeid. Dat zal gepaard gaan met geluid- en lichtoverlast en veel industrieel verkeer, met als uiteindelijk resultaat landschapsvervuilende locaties zoals te zien is bij de oude cavernes.

Het feit dat Nobian de veiligheid van de nieuwe cavernes en het veilig afsluiten van de oude cavernes niet kan garanderen, zorgt voor grote onrust. Denk bijvoorbeeld aan de pekelwaterlekkage aan de 7e Laan, dieselolielekkage in een van de bestaande cavernes in het Heiligerleeveld en trillingen in caverne H aan de Ontsluitingsweg in Winschoten.

De bewoners en andere belanghebbenden hebben zich verenigd in de Stichting Bewonersbelangen Lanengebied-Zuiderveen Winschoten, ook wel aangeduid als Mijnendijnbelang. Inmiddels heeft de stichting enkele honderden leden. Tijdens de voor bewoners georganiseerde informatieavond konden aanwezigen een spandoek bestellen. Hiermee kunnen de bewoners een duidelijk signaal aan Nobian geven dat zij tegen de teloorgang van hun woongebied zijn. Inmiddels zijn er al diverse spandoeken uitgereikt.

Foto’s en info: Frans Stegeman

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.