Rabobank sluit zich aan bij Fascinating innovatieprogramma: Samen op weg naar de voedingsketen van de toekomst

Op de foto van links naar rechts: Tjeerd Jongsma (Fascinating-ISPT) en Martin Eising (Rabobank)

GRONINGEN, DRENTHE, FRIESLAND – Rabobank sluit zich in Groningen, Friesland en Drenthe aan bij Fascinating, een samenwerking van onder andere Friesland Campina, Cosun, LTO Noord en andere partijen uit de voedselketen.

In dit innovatieprogramma staat de voeding van de toekomst centraal. De focus ligt op het omdraaien van de productieketen, produceren wat de consument echt wenst: welke gezonde voedingsstoffen
hebben we nodig? Waar is vraag naar vanuit de markt en welke gewassen kun je hiervoor telen?
Kortom een enorme opgave die de hele agrifoodketen omvat: van de akker van de boer tot het bord
van de consument. Rabobank stelt als partner haar kennis en uitgebreide netwerk beschikbaar,
denkt mee en ondersteunt met een financiële bijdrage.


Toekomstperspectief voor de agrifoodsector
Martin Eising, coöperatief directeur van Rabobank, is enthousiast over de samenwerking: “We staan
voor een enorme opgave; gezond voedsel produceren met respect voor de omgeving, de natuur en
de planeet. Dat kunnen we alleen samen en daarom verbindt Rabobank zich graag aan Fascinating.
Samen kunnen we de reststromen, dus wat overblijft bij bedrijven of boeren, beter hergebruiken. En
onderzoeken welke eiwitrijke gewassen hier goed groeien. Het kan extra inkomen opleveren voor de
boer en het is goed voor de natuur, win-win dus. Rabobank staat positief tegenover de ontwikkeling
van innovatieve gezonde eiwitrijke voedingsmiddelen die de variëteit van het aanbod vergroten. En
wat is dan mooier dan ons in te zetten voor projecten in onze achtertuin?”


Onderzoeken, uitproberen, leren en innoveren
Directeur van Fascinating Tjeerd Jongsma laat weten erg blij te zijn met het partnerschap. “Een open
innovatieprogramma zoals Fascinating betekent onderzoeken, uitproberen, leren en uiteindelijk
innoveren. Naast nieuwe innovaties pakken we ook innovaties op die op kleinere schaal al in de
praktijk werken. Maar programma’s op deze schaal zijn kostbaar en de terugverdientijd is lang.
Naast de andere partners hebben we met Rabobank een belangrijke speler aan boord die zich volop
inzet voor de toekomst van de agrifoodsector. Rabobank kan ook daar waar onze rol ophoudt,
borgen dat innovaties een vervolg krijgen. Dat maakt hen een bijzonder waardevolle partner.”


Over Fascinating
Fascinating is een open innovatieprogramma dat (landbouw)bedrijven, kennisinstellingen en de
samenleving verbindt. Samen werken we aan circulaire landbouw: duurzaam en met ruimte voor
natuur, met gezonde voeding en gezonde opbrengst als resultaat.
fascinating-groningen.nl

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.