Provinciale politiek aan zet tijdens Sportdebat Groningen

Foto: Huis voor de Sport

GRONINGEN – Op donderdag 23 februari a.s. vindt van 19.00-22.00 uur het Sportdebat Groningen plaats in het Willem-Alexander Sportcentrum. Tijdens dit debat gaan 15 politieke partijen met elkaar in gesprek over het sportbeleid in de provincie en hoe zij dit de komende vier jaar willen gaan vormgeven.


Naast dat partijen individueel de ruimte krijgen om hun standpunten op het gebied van sport en bewegen te verkondigen, zal er ook gediscussieerd worden over een aantal stellingen. Na afloop is er ruimte om na te praten tijdens de netwerkborrel.

Vooralsnog gaan de volgende partijen op 23 februari met elkaar in gesprek: VVD, CDA, D66, PVDA, Volt, Partij voor de Dieren, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, PVV, SP, FVD, Partij van het Noorden, Boer Burger Beweging en Groninger Belang. Dit in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen die plaatsvinden op 15 maart 2023.

Meer info/aanmelden
Het debat is vrij toegankelijk, belangstellende Groningers kunnen het Sportdebat bijwonen door zich aan te melden via Sportdebat Groningen – SSIG. Dit kan tot en met 17 februari 2023.

Sportdebat Groningen is een initiatief van:
Sport Science & Innovation Groningen, Hanzehogeschool Groningen Instituut voor Sportstudies, Topsport Noord en Huis voor de Sport Groningen.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.