Ingezonden brief: Noord-Nederland heeft geen mestrobots nodig, maar een eerlijk verhaal

Foto: Catharina Glazenburg

NOORD NEDERLAND – Hieronder leest u een ingezonden brief van de Partij voor de Dieren, met als titel: 55 miljoen voor innovatie melkveehouderij is boerenbedrog.


Jubelende provinciebestuurders nu het Noorden 55 miljoen euro ontvangt voor technische innovaties om de stikstofuitstoot te verminderen. Het is een illusie dat deze miljoenen de noordelijke boeren en burgers uit de crisis gaan helpen door de stikstofuitstoot substantieel te verlagen. Ook leveren nieuwe technische snufjes geen beter verdienmodel op voor boeren, de melkprijs wordt er niet hoger door.


Het ‘sprookje’ van technische innovaties loopt steeds op een teleurstelling uit. Het ziet er op papier veelbelovend uit, in de praktijk valt het tegen. Niet voor niets heeft de rechter een streep gezet door vergunningen voor stallen met zogeheten emissiearme vloeren. Ook een mestrobot of het toevoegen van het zout magnesiumchloride aan drijfmest zullen de bodemverzuring, de waterverontreiniging en het dramatische natuurverlies niet doen stoppen. Europese regels schrijven een snelle en forse stikstofafname voor, daar kan Nederland zich niet langer aan onttrekken! Wegkijken bij de belabberde waterkwaliteit kan ook niet meer, nu Nederland binnen een paar jaar volledig moet voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn.
Deze subsidie is een wanhoopsmaatregel om een failliet systeem nog iets langer in de benen te houden. Heel veel geld voor het bestendigen van de intensieve veehouderij die Nederland zo diep in de problemen heeft gestort.


Noord-Nederland heeft geen mestrobots nodig, maar een eerlijk verhaal. De provinciebestuurders plegen boerenbedrog door te stellen dat deze subsidiepot het stikstofprobleem gaat verkleinen en dat ingrijpende maatregelen dan misschien kunnen uitblijven. 55 miljoen om uitstel te kopen. De waarheid is dat de enorme melkveestapel in Noord-Nederland fors zal moeten krimpen. Een ingrijpende transitie, maar de enige keus die écht een uitweg biedt.


Het is kwalijk dat boeren alweer een wortel voor de neus wordt gehouden. Zij zijn de voorbije jaren keer op keer gepiepeld door een onbetrouwbare overheid. Het Rijk dat gouden bergen beloofde en alle belemmeringen vakkundig wegmoffelde met gelegenheidsbeleid, zoals de PAS-constructie die door de Raad van State van tafel is geveegd. Slecht voorbeeld doet slecht volgen. Waarom kiezen nu ook onze provinciebestuurders de weg van de minste weerstand? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Deze miljoenen kunnen zo veel beter worden gebruikt door bedrijven te ondersteunen die de overstap naar kringlooplandbouw en een natuurpositieve bedrijfsvoering willen maken. Ondersteun díe boeren bij hun vakmanschap, daar heeft het Noorden pas écht iets aan!

Ingezonden door:

Meint Kolthof
Menno Brouwer
Renate Zuiker
Lijsttrekkers Partij voor de Dieren Groningen, Friesland en Drenthe

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.