Ingezonden artikel van Robert Rep

Foto: Jacob Musch

TER APEL – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Robert Rep, PVV Westerwolde.

Ik ben Robert Rep, 57 jaar, ondernemer, getrouwd en vader van 3 zonen. Plek 3 op de lijst. Ik zit bij de PVV, omdat dit de politieke partij is die in Nederland de echte problemen durft te benoemen en wil aanpakken. Problemen zoals migratie, de klimaathysterie en de Brusselse Dictatuur. Ook ben ik van mening dat Nederland genoeg heeft geleden onder de huidige kabinetten. Als PVV’er  wil ik mij inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid binnen onze mooie provincie Groningen. Veiligheid en leefbaarheid die zwaar onder druk zijn komen te staan door o.a. de aanwezigheid van het grootste aanmeld- en vertrekcentrum van Nederland, gevestigd binnen onze provinciegrenzen.

Veiligheid
Dorpen gaan gebukt onder de overlast, veroorzaakt door de aanwezigheid van een AZC’s en inwoners die moeten accepteren dat allerlei vormen van criminaliteit, zoals inbraak, diefstal, bedreiging en intimidatie, veroorzaakt door bewoners van die AZC’s dagelijks voorkomen. Dat moet afgelopen zijn! Mijn motto is “Grenzen dicht en opvang in de eigen regio”

Leefbaarheid
Mijn streven is om voor alle inwoners van onze provincie een veilig en gezond leefklimaat te creëren. We proberen dit te bereiken door voldoende politie-inzet en lik op stuk beleid toe te passen. Ook moet de inspraak en zeggenschap van inwoners worden vergroot. Zij dreigen steeds minder inspraak te krijgen bij belangrijke besluiten over bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, een AZC of een windmolenpark in de buurt. Dus ben ik tegen de vernieuwde omgevingswet waarin burgerparticipatie steeds minder een rol gaat spelen en de macht van het bevoegd gezag steeds grotere vormen aan neemt. Ik ben groot voorstander van een  referendum. Daarom is mijn motto: de politiek is er voor de burger en niet andersom!

Klimaat- en duurzaamheidshysterie
De inwoners van onze provincie  moeten betalen voor de hype van politici en duurzaamheidslobbyisten. De provincie Groningen wordt volgebouwd met landschapsvervuilende, gesubsidieerde windmolen- en zonneparken, waardoor kostbare landbouwgrond verloren gaat. Boeren die door dit waanzinnige, opgedrongen beleid worden geconfronteerd met onteigening van hun bedrijf en dit terwijl onze agrarische sector tot de schoonste van de wereld behoort.

Ingezonden door Robert Rep, Lijst 10, kandidaat 3

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.