Wandel met ons Mee was in Blauwestad

Foto: Greetje Dümmer

BLAUWESTAD – Vanmorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in Blauwestad Hieronder het verslag ingezonden door Greetje Dümmer.

Ommetje Blauwestad-Beerta afstand ± 14 km.

Wandel met ons mee, een wandelclub van mensen die, hoe verschillend ook, één ding gemeen hebben: plezier in het wandelen. Lekker in beweging zijn, genieten van de natuur in weer en wind, van pittoreske dorpjes, van het gezelschap (of juist even geen gezelschap). Al keuvelend en genietend van de omgeving bereik je stap voor stap de finish. Met een tempo van ± 5 km per uur.

Deze woensdagmorgen 17-05-2023 vanuit Blauwestad, start was Redersplein 8, 9685 AW Blauwestad

De Route ging onder meer door Blauwestad, over de dijk langs Oldambtmeer naar Beerta en langs Het Wold en Natuurgebied Reiderwolde.

Info over de omgeving:

Blauwestad is een nieuw dorp, gelegen aan het Oldambtmeer in de gemeente Oldambt in de Nederlandse provincie Groningen met circa 1.025 inwoners (1 januari 2021).

De woonplaats Blauwestad, waarvan de naam in december 2005 officieel is erkend als plaatsnaam,[2] is onderdeel van het project Blauwestad. Het dorp was tot 1 januari 2010 verdeeld over de voormalige gemeenten Reiderland en Scheemda. Blauwestad heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een stijgend aantal inwoners: de plaats had op 1 januari 2012 in totaal 385 inwoners, per 1 januari 2019 was dit gestegen naar 566 inwoners. Op 1 januari 2020 had Blauwestad 680 inwoners volgens CBS Statline, per 1 juli 2020 waren dat er 718, per 1 januari 2021 circa 800 en per 1 januari 2022 waren dat er 970. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat Blauwestad op 1 januari 2023 in totaal 1.140 inwoners heeft.

Beerta: (Gronings: Beert(e), oorspronkelijk De Beerte) is een dorp en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Groningen in de gemeente Oldambt. Het dorp ligt in de streek Reiderland en telt volgens gegevens van het CBS 2.205 inwoners (2021), van wie ongeveer 400 in de verspreide huizen eromheen.Beerta is ontstaan als veenontginningsdorp. De eerste bewoning vond waarschijnlijk plaats in de 11e of 12e eeuw vanuit Ulsda vanaf de oevers van de Pekel A, die zich ten noorden van Ulsda met de Westerwoldse Aa verenigde. De plaats Beerta wordt voor het eerst vermeld in schriftelijke bronnen in 1391. Hier wordt een zekere Liwert Hayens hoofdeling te Berda genoemd; een kleine dertig jaar later heet hij hoofdeling te Ulsda. In het betreffende document wordt de grens tussen de landschappen  Reiderland en Oldambt beschreven, die werd gevormd door de Tjamme. Dit water vormde tevens de grens tussen de bisdommen Münster en Osnabrück. Beerta, Ulsda en Den Ham vormden de noordelijkste dorpen in het bisdom Osnabrück. Ter hoogte van Nieuw-Beerta en Hamdijk begon het bisdom Münster.

Beerta wordt in oudere literatuur soms verward met Utbeerte (een voormalig eiland in de Dollard), Uiterburen (onder Zuidbroek, deels onder Scheemda) en het premonstenserklooster Barthe bij Hesel (Oost-Friesland). Op grond daarvan wordt soms ten onrechte beweerd dat in Beerta in klooster heeft gestaan. De ontdekking van kerkfundamenten in Ulsda en Nieuw-Beerta in de 19e eeuw leidde tot wilde speculaties. Wel bezat het klooster van Heiligerlee hier het voorwerk Kloostgare. De uit 1797 stammende boerderij is in 1981 verhuisd naar het  Openluchtmuseum in Arnhem; hij werd na een brand in 1996 opnieuw opgebouwd.

De huidige kerk van Beerta dateert volgens een gedenksteentje uit 1506; een ouder gebouw bevindt zich ten oosten van het dorp onder de Dollardklei.

Het Wold: Het Wold ligt tussen het natuurgebied Reiderwolde en het kanaal het Reiderdiep. Het wordt omsloten door bos en water en is daarnaast verbonden met de Hoofdstraat van Beerta, wat een directe verbinding geeft met Winschoten en de A7 naar de stad Groningen. Alle woningen worden op zeer ruime kavels midden in het bos gebouwd, steeds met minimaal 20 meter groen tussen de kavels, gericht op privacy. Het Wold is bedoeld als plek voor rust, ruimte en natuur en creatieve woningontwerpen. Sinds 2021 is ook de kavelverkoop in Het Wold op stoom gekomen. Op 30 december 2021 waren er 10 kavels verkocht, 9 in optie en 8 kavels te koop (bron: blauwestad.nl).

Op 30 april 2023 waren er 7 woningen gereed of vergund in het gebied (bron: BAG).

Natuurgebied Reiderwolde:  is een verdronken veenontginningsdorp in het middeleeuwse landschap Reiderland. Het bevond zich waarschijnlijk midden in de huidige Dollard. Volgens documenten uit 1391 en 1420 lag Reyderwolda op de westelijke oever van de Reider Ee en ten noorden van de Tjamme, bij het dorp Megenham. Reiderwolde is een nieuw aangelegd natuurgebied bij Blauwestad. Hier zijn ook een uitkijktoren, een natuurtheater en een natuurbegraafplaats te vinden. Het gebied wordt sinds 2006 beheerd door een consortium van particuliere eigenaren. De naam suggereert dat het een dochternederzetting was van de dorpen Ooster- en Westerreide. De Abdij van Werden had omstreeks het jaar 1000 omvangrijke bezittingen in Hredi in Walda (Reiderwolde) en de niet-geïdentificeerde dorpen Uualda en Uppan uualda. Een notitie uit de twaalfde eeuw spreekt over Reidi in Walda in Tifanbecan of Fifanbetan (met de uitgang -becan ‘beek’?). Met de laatste term werd misschien de Fiemel Ae werd bedoeld. Reiderwolde moest jaarlijks 62 talenten betalen, waarvan de helft als wollen lakens en bovendien om het andere jaar 36 rammen. Omstreeks 1300 worden er landerijen te Reiderwalde bij het dorp *Westercili (‘Westersiel’) genoemd.[1]. In dat laatste dorp was ook veengrond voorhanden.

Wil je ook mee op woensdagmorgen? Dan wel afstanden tussen ± 12 – ± 15 km.

Stuur dan een mail naar onderstaand mailadres. Wandelmetonsmee@ziggo.nl Dan nemen we contact met je op en krijg je info van de volgende wandeling.

Voor de foto’s klik op deze link:

Organisatie WandelMetOnsMee

Mailadres: wandelmetonsmee@ziggo.nl

Mobiel: 06-22397056

Onze wandeling(en) deelname is gratis.

Je wandelt op eigen risico en het is je eigen verantwoordelijkheid.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.