Groot geschiedenisonderzoek Ooggetuigen van de Gaswinning van start

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN – Het project Ooggetuigen van de Gaswinning legt de komende twee jaar de verhalen van ten minste 100 mensen op video vast volgens de methode van oral history. Zo wordt op een unieke manier de recente geschiedenis verteld door persoonlijke verhalen. Ruim zestig jaar na de vondst van gas onder het land van boer Boon komt in 2024 een einde aan de gaswinning in Groningen. Hoe heeft aardgas ons leven beïnvloed? 

De afgelopen jaren zijn er al veel verhalen verzameld. Maar niet eerder zijn de getuigenissen van de inwoners en betrokkenen bij de gaswinning op een systematische en wetenschappelijke wijze vastgelegd. 

“Na al die jaren van ontkenning en miskenning, die zo ingrijpend het leven van ons Groningers hebben getekend, mogen de verhalen nooit meer vergeten worden. Dat is waarom we ze vastleggen”, zegt het team van Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen.

Nienke Busscher van Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen: “Het project Ooggetuigen van de Gaswinning kan dienen als een collectief geheugen voor wat zich in het gaswinningsdossier afspeelt. Als kennisplatform vinden we het project ook belangrijk om systematisch lessen te trekken voor toekomstige mijnbouw en het biedt hopelijk een stukje erkenning voor betrokkenen.”

Oral History

Oral history is een manier om geschiedenis vast te leggen door mondelinge overlevering. Het draait om het verzamelen, bewaren en analyseren van verhalen, herinneringen en ervaringen van individuen over gebeurtenissen, culturen en tradities. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op geschreven documenten, biedt oral history een levendige en persoonlijke kijk op het verleden door middel van interviews, gesprekken en getuigenissen van mensen die de gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt. Het biedt een unieke kans om inzicht te krijgen in het alledaagse leven, emoties, perspectieven en de impact van historische gebeurtenissen op individuen.

Om een breed en groot publiek te bereiken wordt de geschiedenis op een vernieuwende manier online gepresenteerd en toegankelijk gemaakt. Het op te richten EPIQ, epicentrum voor beving en energie, wil de inhoud gebruiken en de Groninger Archieven conserveren al het originele materiaal. Op deze wijze ontstaat een bron voor de eeuwigheid.

Ooggetuigen van de Gaswinning is een initiatief van negen organisaties met wortels in Groningen, naar een idee van Diepduik Media. Iedere partij brengt eigen expertise in, waardoor de (wetenschappelijke) kwaliteit wordt gegarandeerd. Betrokken partners zijn: Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, de vakgroep Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen, Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied, Groninger Archieven, EPIQ, Noorderpoort, Biblionet Groningen en Pro-Time.

Het project kan van start dankzij een substantiële bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor het voltooien van het hele project wordt nog gezocht naar meer sponsoren en subsidiënten. 

De eerste interviews worden vanaf eind april 2024 opgenomen. Het hele project heeft naar verwachting een looptijd van twee jaar.

Meer informatie is te vinden op www.ooggetuigenvandegaswinning.nl

Ingezonden door Erik Wijnholds

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.