Gemeentelijke hulp bij sociale problemen in Westerwolde

In een gezin kunnen er altijd situaties ontstaan waarbij externe hulp nodig is. Het is prettig als er in een samenleving voorzieningen zijn die deze hulp kunnen bieden. Dit is mede de reden dat het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde akkoord is gegaan met het besluit om een extra gezinscoach of ambulante jeugdhulpmedewerkers in te kunnen zetten.

Gezinscoach of jeugdwerkers
In de Collegebesluitenlijst van 25 mei 2021 is bekendgemaakt dat de gemeente akkoord gaat met de inzet van een extra gezinscoach van de SWW (Stichting Welzijn Westerwolde). De kosten voor het eerste jaar worden gedekt uit het budget Ambulantisering GGZ. Ook gaan ze er mee akkoord dat er ambulante jeugdwerkers van MEE, Cosis of Elker kunnen worden ingezet. Deze kosten worden voor het eerste jaar gedekt uit het Jeugdhulpbudget.

Wat kunnen ze doen?
Als er gezinscoaches of ambulante werkers worden ingezet, wordt dit gemonitord. Op basis van deze informatie zal er naar vervolgstappen worden gekeken. Een gezinscoach maakt meestal met een gezin een plan om bepaalde problemen op te lossen. Hierbij wordt er gekeken naar wat het gezin zelf kan doen of waar eventueel externe hulp nodig is. Een jeugdwerker is meer gespecialiseerd op jeugdige personen. Zij kunnen helpen bij het oplossen van problemen en soms is het nodig om duidelijke grenzen aan een bepaald gedrag te stellen. Het deelnemen aan activiteiten kan worden gestimuleerd als dit ten goede van het kind komt. Zelfs bij het kiezen van een beroep of een bepaalde opleiding kan een jeugdwerker hulp bieden.

Juridische bijstand of advies
In sommige gevallen zijn er geschillen waar een rechtsbijstandverzekering voor nodig is. Bijvoorbeeld bij een conflict met de werkgever of bij de nasleep van een verkeersongeluk. Ook als er een conflict is over een huur- of koopcontract kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden. Een dergelijke verzekering zorgt dat een gezinslid kan rekenen op advies of juridische bijstand bij een geschil. Een gezinscoach kan hierin adviseren of je kunt zelf de verschillende verzekeringen vergelijken. Ook als men geen rechtsbijstandverzekering heeft, kan er in sommige gevallen gratis of deels vergoede juridische bijstand worden verkregen. Dit kan via de overheidsinstantie Het Juridisch Loket.

Westerwolde
De gemeente Westerwolde kan ook op andere vlakken hulp bieden. Bijvoorbeeld voor ondersteuning in het dagelijks leven of voor hulp bij de opvoeding van de kinderen. Soms is een tegemoetkoming in de zorgkosten een optie of u kunt een mantelzorgcompliment aanvragen als dank voor een mantelzorger. Dit is een kleine vergoeding of cadeau. Maar ook voor vrijwilligerswerk of het meldpunt Veiligheid en Zorg kunt u bij de gemeente terecht. Op deze plek kunt u een wmo-pas voor taxivervoer aanvragen of een gehandicaptenparkeerplaats reserveren. Voor mensen van boven de 65 jaar met een wmo-indicatie worden er zelfs gratis rookmelders aangeboden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.